zoals hij / zoals hem

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om na zoals de vorm hij te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door in constructies van het type doen zoals de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. In constructies van het type iemand zoals kunt u de vergelijking parafraseren met het koppelwerkwoord zijn. Constructies als Hij wil een acteur zoals hem komen in de praktijk geregeld voor, maar zijn niet algemeen aanvaard.

 • Doe toch niet zoals hij! (= zoals hij doet)
 • Kris zingt niet zoals hij. (= zoals hij zingt)
 • Hij wil een acteur zoals hij. (= een acteur zoals hij er een is)
 • Hij zou het aan iemand zoals hij moeten tonen. (= iemand zoals hij is)
 • Ik ben op zoek naar iemand zoals hij. (= iemand zoals hij is)

In sommige gevallen is zowel hij als hem mogelijk na zoals, maar dan is er een betekenisverschil. Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is hij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is hem correct. Die dubbele analyse is bijvoorbeeld mogelijk bij werkwoorden die een oordeel of waardering uitdrukken (zoals vinden, appreciƫren, achten) en in zinnen met een meewerkend voorwerp.

 • Zij apprecieert jou niet zoals hij. (= zoals hij jou apprecieert)
 • Zij apprecieert jou niet zoals hem. (= zoals ze hem apprecieert)
 • Zij gaf mij positieve feedback, net zoals hij. (= zoals hij aan mij positieve feedback gaf)
 • Zij gaf mij positieve feedback, net zoals hem. (= zoals zij aan hem positieve feedback gaf)

Taaladvies.net
Zoals hem / hij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons