zoals wij / zoals ons

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om na zoals de vorm wij te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door in constructies van het type doen zoals de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm. In constructies van het type mensen zoals kunt u de vergelijking parafraseren met het koppelwerkwoord zijn. Constructies als Hij wil geen actrices zoals ons komen in de praktijk geregeld voor, maar zijn niet algemeen aanvaard.

 • Doe toch niet zoals wij! (= zoals wij doen)
 • Kris zingt niet zoals wij. (= zoals wij zingen)
 • Hij wil geen actrices zoals wij. (= actrices zoals wij er zijn)
 • Hij zou het aan ouderen zoals wij moeten tonen. (= ouderen zoals wij zijn)
 • Ze zijn niet op zoek naar introverte mensen zoals wij. (= introverte mensen zoals wij zijn)

In sommige gevallen is zowel wij als ons mogelijk na zoals, maar dan is er een betekenisverschil. Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is wij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is ons correct. Die dubbele analyse is bijvoorbeeld mogelijk bij werkwoorden die een oordeel of waardering uitdrukken (zoals vinden, appreciëren, achten) en in zinnen met een meewerkend voorwerp.

 • Hij apprecieert jou niet zoals wij. (= zoals wij jou appreciëren)
 • Hij apprecieert jou niet zoals ons. (= zoals hij ons apprecieert)
 • Zij gaven hem positieve feedback, net zoals wij. (= zoals wij aan hem positieve feedback gaven)
 • Zij gaven hem positieve feedback, net zoals ons. (= zoals zij aan ons positieve feedback gaven)

Taaladvies.net
Zoals hem / hij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons