zojuist / zo juist

We schrijven zojuist als één woord als het de specifieke betekenis 'net, kort geleden' heeft.

  • De gasten zijn zojuist aangekomen.

Als het om een toevallige combinatie gaat, schrijven we de combinatie in twee woorden. Zo juist heeft dan de betekenis 'op deze manier correct'.

  • We proberen u zo juist te informeren.

Taaladvies.net
Zo juist / zojuist, zo maar / zomaar

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons