zuiden / Zuiden

Als benaming voor de windrichting schrijven we zuiden met een kleine letter.

 • Deze groenten zijn afkomstig uit het zuiden van Marokko.
 • Vooral ten zuiden van de Samber en de Maas blijft de sneeuw liggen.
 • Vandaag waait de wind uit het zuiden.

We schrijven Zuiden met een hoofdletter als we er een geografisch, economisch of politiek gebied mee bedoelen. Het Zuiden wordt dan als een aardrijkskundige naam beschouwd. De betekenis is afhankelijk van de context: het Zuiden kan onder meer verwijzen naar België (ten opzichte van Nederland), Wallonië (ten opzichte van Vlaanderen) of de ontwikkelingslanden (dikwijls in de vaste combinatie het arme Zuiden).

 • In het Noorden zeggen ze 'teerapuit', in het Zuiden zeggen we 'teerapeut'.
 • In het Zuiden spraken veel mensen een Waals dialect.
 • Het boek werpt een blik op eerlijke handel, het broeikaseffect en de kloof tussen het Noorden en het Zuiden.

In samengestelde aardrijkskundige namen schrijven we Zuid- met een hoofdletter: Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, Zuid-Korea, Zuid-Italië. De afleidingen zuiders en zuidelijk worden met een kleine letter geschreven, tenzij ze deel uitmaken van een eigennaam.

 • De olijfboom wordt gepromoot als ideale zuiderse sfeerschepper voor balkon en terras.
 • Na de overval vluchtten de daders in zuidelijke richting.
 • De Zuidelijke IJszee warmt sneller op dan de andere oceanen.


hoofdletters - aardrijkskundige namen

Taaladvies.net
Noorden (in het - van het taalgebied) (hoofdletter?)
Westen (het rijke -) (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons