zwart-witfoto / zwartwitfoto*

De correcte spelling is zwart-witfoto. Een zwart-witfoto is een foto in zwart en wit. De bijvoeglijke naamwoorden zwart en wit zijn gelijkwaardig in zwart-witfoto. Ze kunnen dus in principe van plaats wisselen. In samenstellingen waarin het rechterdeel verbonden wordt met twee of meer elementen die gelijkwaardig zijn aan elkaar, staat er een koppelteken tussen die elementen. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken voor het rechterdeel staan: zwart-wit-foto.

aaneenschrijven - samenstellingen met gelijkwaardige delen (koppelteken)

Taaladvies.net
Man/vrouw-verhouding / man-vrouwverhouding

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons