zweren (vervoegen)

Afhankelijk van de betekenis wordt zweren verschillend vervoegd.

Vervoeging in de betekenis 'etteren, een zweer ontwikkelen':

 • de wond zweert, zijn vingers zweren
 • de wond zwoor of zweerde; zijn vingers zworen of zweerden
 • zijn vinger heeft gezworen (minder gebruikelijk: zijn vinger heeft gezweerd)

Vervoeging in de betekenis 'een eed afleggen, plechtig beloven':

 • ik zweer, jij zweert, wij zweren
 • ik zwoer, jij zwoer, wij zwoeren
 • ik heb gezworen
 • de gezworen kameraden

In de betekenis 'een eed afleggen, plechtig beloven' komt tegenwoordig ook de regelmatige verledentijdsvorm zweerde(n) geregeld voor, zowel in België als in Nederland. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die de regelmatige vormen nog afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of we zweerde(n) in deze betekenis tot de standaardtaal kunnen rekenen.

Taaladvies.net
Werkwoorden met een zwakke en een sterke vervoeging (algemeen)
Zweren: zwoor / zwoer / zweerde

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons