Ik wil solliciteren in Brussel, moet ik daarvoor Nederlands (of Frans) kennen?

Dat hangt af van de concrete situatie. Sollicitatiegesprekken van private ondernemingen in Brussel vallen niet onder de toepassing van de taalwetgeving. Sollicitatiegesprekken van overheidsdiensten in Brussel vallen wel onder de toepassing van de taalwetgeving.

Private ondernemingen

In Brussel-Hoofdstad vallen de sollicitatiegesprekken van private ondernemingen niet onder de toepassing van artikel 52 van de Bestuurstaalwet. Artikel 52 van de Bestuurstaalwet bevat geen taalregels voor het mondelinge taalgebruik tussen de werkgevers en de werknemers.

Daardoor kan je de taal van de sollicitatiegesprekken die plaatsvinden in Brussel-Hoofdstad vrij kiezen.

De (toekomstige) werkgever kan wel de meertaligheid eisen van de sollicitant en de kennis van de andere talen bij sollicitanten toetsen.

Overheidsdiensten

De bestuurstaalwetgeving regelt het taalgebruik voor de sollicitatiegesprekken bij overheidsdiensten in Brussel. Dit betekent dat de sollicitatiegesprekken bij een overheidsdienst in principe moeten plaatsvinden in de bestuurstaal van de betrokken overheidsdienst. Voor het personeel van de overheid gelden bovendien specifieke taalkennisvereisten van de bestuurstaal.