Een privaat bedrijf in een taalhomogene gemeente in Vlaanderen laat medewerkers werken met een Engelstalige versie van een bekende tekstverwerker. Kan dit?

Neen, de werkgever moet een Nederlandstalige versie van de bekende tekstverwerker ter beschikking stellen.

Het Septemberdecreet regelt het taalgebruik voor de sociale betrekkingen tussen de werkgever en de werknemers. Die sociale betrekkingen moeten in het Nederlands plaatsvinden. Het gebruik van een bekende tekstverwerker behoort tot de sociale betrekkingen tussen de werkgever en de werknemer. De werkgever moet dus een Nederlandstalige versie van de bekende tekstverwerker ter beschikking stellen aan het personeel.