Krachtlijnen van de telecomcontracten 2018

De voornaamste krachtlijnen van de telecomcontracten 2018 zijn:

 • een gemeenschappelijk aanbod van telecomdiensten om in staat te zijn een gepaste ondersteuning te bieden aan de diverse noden van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale overheden
 • geen exclusief recht voor de gekozen dienstverleners voor het leveren van de telecomdiensten opgenomen in de contracten (vrije afname door Vlaamse, lokale en provinciale overheden)
 • een mogelijkheid tot modulaire afname van individuele diensten
 • een dienstenaanbod dat voorziet in een ingebouwde flexibiliteit
 • een consistente kwaliteit van de geleverde diensten die niet mag afhangen van toeval of van de betrokken uitvoerder. Dit kan enkel gerealiseerd worden via een doorgedreven procesmatige werking en naleving van SLA's
 • het dienstenaanbod voorziet de nodige mechanismen om mee te evolueren met de noden van de markt en van de klant
 • een transitie van de huidige telecomdienstverlening naar het nieuwe telecomcontract met een minimale impact voor de klanten, zodat de continuïteit van de dienstverlening door de klanten aan onder meer de burgers en bedrijven in Vlaanderen gewaarborgd blijft

Reikwijdte van de telecomcontracten

De indeling in percelen ziet er als volgt uit:

 • Perceel 1 - Proximus NV:
  • vaste telefonie
  • marketingnummers of servicenummers (bv. 0800, 078, …)
  • vaste datacommunicatie
 • Perceel 2 - Proximus NV:
  • mobiele telefonie
  • mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik
 • Perceel 3 - Orange Belgium NV:
  • mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen (Machine to Machine & Internet of Things)
 • Perceel 4 - Telenet BVBA (oorspronkelijk Nextel NV, dat op 19/12/2019 via notariële akte werd overgedragen aan Telenet BVBA):
  • virtuele telefooncentrale (Cloud PBX)

Contractuele documenten en bestellingen

Om het bestek en de offertes van een leverancier te kunnen raadplegen moet u zich eerst registreren op de website van de door u gekozen leverancier(s):

Op de registratiewebsites van de verschillende telecomoperatoren zult u een OVO-nummer(opent in nieuw venster) moeten invullen. U vindt het OVO-nummer van uw entiteit in het organisatieregister 'Wegwijs Vlaamse Overheid'(opent in nieuw venster).

Vervolgens ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord om de volgende vertrouwelijke documenten te raadplegen:

 • een selectie uit het bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326 - 'Gemeenschappelijk telecommunicatiedienstverleningsaanbod
  ten behoeve van de Vlaamse en lokale/provinciale overheden' (Telecommunicatiecontracten 2018)
 • de offertes met 4 kerndocumenten per perceel:
  • prijzenraster
  • dienstencatalogus
  • SLA-bijlagen
  • vereisten ondersteunende processen.

Aanpassingen aan deze contractdocumenten worden gerealiseerd door middel van bij-aktes.

Na toetreding kunt u ook uw bestellingen plaatsen via de portaalsite van de gekozen leverancier(s).

Contactpersonen

Aanbestedende overheid

Deze telecomcontracten (aankoopcentrale) werden afgesloten door de Vlaamse Regering en worden opgevolgd door:

Agentschap Facilitair Bedrijf - Afdeling Technisch Beheer - Team ICT, Netwerken & Telecommunicatie

Team beheer van telecomcontracten
Havenlaan 88 bus 60
1000 Brussel
website: vlaanderen.be/telecomcontract(opent in nieuw venster)

De contactpersonen André Van Vyve (projectleider telecommunicatie) en Alain Caers (IT-adviseur) zijn bereikbaar via e-mail op het adres telecommunicatie@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Dienstverleners

Perceel 1 - Proximus NV: Erik Hendrix (erik.hendrix@proximus.com(opent in uw e-mail applicatie)) of uw gekende accountmanager

Perceel 2 - Proximus NV: Erik Hendrix (erik.hendrix@proximus.com(opent in uw e-mail applicatie)) of uw gekende accountmanager

Perceel 3 - Orange Belgium NV: Sofie Houtmeyers (sofie.houtmeyers@orange.com(opent in uw e-mail applicatie))

Perceel 4 - Nextel NV, nu Telenet BVBA: Bart Soors (bart.soors@telenetgroup.be(opent in uw e-mail applicatie))

Veelgestelde vragen