Krachtlijnen van de telecomcontracten 2018

De voornaamste krachtlijnen van de telecomcontracten 2018 zijn:

 • een gemeenschappelijk aanbod van telecomdiensten om in staat te zijn een gepaste ondersteuning te bieden aan de diverse noden van de entiteiten van de Vlaamse overheid en lokale overheden
 • geen exclusief recht voor de gekozen dienstverleners voor het leveren van de telecomdiensten opgenomen in de contracten (vrije afname door Vlaamse, lokale en provinciale overheden)
 • een mogelijkheid tot modulaire afname van individuele diensten
 • een dienstenaanbod dat voorziet in een ingebouwde flexibiliteit
 • een consistente kwaliteit van de geleverde diensten die niet mag afhangen van toeval of van de betrokken uitvoerder. Dit kan enkel gerealiseerd worden via een doorgedreven procesmatige werking en naleving van SLA's
 • het dienstenaanbod voorziet de nodige mechanismen om mee te evolueren met de noden van de markt en van de klant
 • een transitie van de huidige telecomdienstverlening naar het nieuwe telecomcontract met een minimale impact voor de klanten, zodat de continuïteit van de dienstverlening door de klanten aan onder meer de burgers en bedrijven in Vlaanderen gewaarborgd blijft

Reikwijdte van de telecomcontracten

De indeling in percelen ziet er als volgt uit:

 • Perceel 1 - Proximus NV:
  • vaste telefonie
  • marketingnummers of servicenummers (bv. 0800, 078, …)
  • vaste datacommunicatie
 • Perceel 2 - Proximus NV:
  • mobiele telefonie
  • mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik
 • Perceel 3 - Orange Belgium NV:
  • mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen (Machine to Machine & Internet of Things)
 • Perceel 4 - Nextel NV:
  • virtuele telefooncentrale (Cloud PBX)

Contractuele documenten en bestellingen

Om het bestek en de offertes van een leverancier te kunnen raadplegen moet u zich eerst registreren op de website van de door u gekozen leverancier(s):

Op de registratiewebsites van de verschillende telecomoperatoren zult u een OVO-nummer moeten invullen. U vindt het OVO-nummer van uw entiteit in het organisatieregister 'Wegwijs Vlaamse Overheid'.

Vervolgens ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord om de volgende vertrouwelijke documenten te raadplegen:

 • een selectie uit het bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326 - 'Gemeenschappelijk telecommunicatiedienstverleningsaanbod
  ten behoeve van de Vlaamse en lokale/provinciale overheden' (Telecommunicatiecontracten 2018)
 • de offertes met 4 kerndocumenten per perceel:
  • prijzenraster
  • dienstencatalogus
  • SLA-bijlagen
  • vereisten ondersteunende processen.

Aanpassingen aan deze contractdocumenten worden gerealiseerd door middel van bij-aktes.

Na toetreding kunt u ook uw bestellingen plaatsen via de portaalsite van de gekozen leverancier(s).

Transitiefases

Voor alle percelen geldt een transitieperiode van 6 maanden voor continuïteit van dienstverlening:

 • Voor perceel 3 (Orange Belgium NV - Machine to machine en Internet of Things) en perceel 4 (Nextel - Virtuele telefooncentrale/Cloud PBX) liep de transitiefase van 14 juli 2018 tot 14 januari 2019.
 • Voor de percelen 1 en 2 (raamcontracten 2018 met Proximus NV) is de transitiefase later gestart omwille van een procedure bij de Raad van State. Die transitiefase liep van 29 augustus 2018 tot 28 februari 2019.

 

UPDATE Orange Belgium neemt maatregelen m.b.t. incorrect emailbericht telecomcontracten 2011

Naar aanleiding van onze berichtgeving die verspreid werd op donderdag 22 november 2018 ("Misleidende communicatie van Orange Belgium met betrekking tot verlenging telecomcontracten 2011"), wensen we graag een update te geven.

Orange Belgium had eind oktober een e-mail verstuurd naar de verschillende Vlaamse en lokale besturen die afnemen van de telecomcontracten 2011. In dit e-mailbericht is sprake van een 'verlenging van het huidige mobiele contract dat de Vlaamse en lokale besturen hebben lopen bij Orange'. Orange Belgium heeft ons geïnformeerd dat dit een individueel initiatief van een werknemer van Orange Belgium betrof, en dus geen communicatie die Orange Belgium als organisatie heeft gevalideerd.

De informatie uit het e-mailbericht was echter incorrect omdat de telecomcontracten 2018 gegund werden aan Proximus NV voor de percelen 1 (vaste telefonie, marketingnummers en vaste datacommunicatie) en 2 (mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik). Orange Belgium heeft perceel 3 gewonnen (mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen of Machine to Machine & Internet of Things) en geïnteresseerden kunnen zich hiervoor dan ook inschrijven.

Voor de continuïteit van de telecommunicatie-dienstverlening ten behoeve van een administratieve entiteit (Vlaamse, lokale of provinciale overheid) die telecommunicatiediensten afnam van de Telecomcontracten 2011, heeft de Vlaamse overheid (Het Facilitair Bedrijf) met Orange Belgium ook contractueel bedongen dat Orange Belgium zal blijven instaan voor deze dienstverlening tot op het moment dat de telecommunicatiedienstverlening voor die overheidsklant (volledig) zal zijn gemigreerd naar de nieuwe dienstverlener (voor de percelen 1 en 2, is dit Proximus, voor perceel 3 is dit Orange Belgium M2M/IoT). Voor deze continuïteit van de dienstverlening, is m.a.w. geen "verlenging van een overeenkomst" door die klant noodzakelijk.

Een klant moet aan zijn nieuwe operator vragen om de nummerporteringsprocedure op te starten en zo te migreren met behoud van zijn (vaste of mobiele) telefoonnummers.

De exitperiode bij Orange Belgium (telecommunicatiecontracten 2011) voor de percelen 1 en 2 liep in principe tot eind februari 2019, maar zal in de praktijk duren tot alle gebruikers van overheidsklanten op de telecommunicatiecontracten 2011 zijn overgeheveld naar de telecomcontracten 2018 voor perceel 1, 2 of 3 of naar andere (raam)overeenkomsten naar keuze van de klanten.

Orange Belgium moet aan dezelfde voorwaarden uit de telecomcontracten 2011 blijven leveren tot alle transities zijn afgerond en zal actief meewerken (als donor-operator) aan een vlotte transitie van de gsm-vloot en vaste telefonie park van een bestaande klant naar een andere dienstverlener (ontvangende telecomoperator) en/of een ander telecomcontract.

Orange Belgium heeft ons laten weten dat het maatregelen genomen heeft om de verkeerde informatieverspreiding te stoppen. Orange zal dan ook geen berichten meer verspreiden die betrekking hebben op een "verlenging" van de telecomcontracten 2011.

Contactpersonen

Aanbestedende overheid

Deze telecomcontracten (aankoopcentrale) werden afgesloten door de Vlaamse Regering en worden opgevolgd door:

Agentschap Facilitair Bedrijf - Afdeling ICT - Cel uitbestede ICT-diensten

Team beheer van telecomcontracten
Havenlaan 88 bus 60
1000 Brussel
website: vlaanderen.be/telecomcontract

De contactpersonen André Van Vyve (projectleider telecommunicatie), Alain Caers (IT-adviseur) en Eline Van Der Meulen (deskundige telecommunicatie) zijn bereikbaar via e-mail op het adres telecommunicatie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Dienstverleners

Perceel 1 - Proximus NV: Saskia Delaplace (saskia.delaplace@proximus.com (opent in uw e-mail applicatie)) of uw gekende accountmanager

Perceel 2 - Proximus NV: Saskia Delaplace (saskia.delaplace@proximus.com (opent in uw e-mail applicatie)) of uw gekende accountmanager

Perceel 3 - Orange Belgium NV: Tom Sorgeloos (tom.sorgeloos@orange.com (opent in uw e-mail applicatie))

Perceel 4 - Nextel NV: Ingrid Timmerman (ingrid.timmerman@nextel.be (opent in uw e-mail applicatie))

Veelgestelde vragen

 • Laatst gewijzigd op 12 september 2019