Wat is tijdskrediet?

Via het systeem van tijdskrediet kunt u als werknemer uit de privésector uw loopbaan voltijds of deeltijds onderbreken om:

 • voor iemand te zorgen
 • een opleiding te volgen.

Tijdens uw loopbaanonderbreking krijgt u mogelijk een vervangingsinkomen (opent in nieuw venster) van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Daarbovenop hebt u mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

Verwar het tijdskrediet niet met:

Voorwaarden

Om recht te hebben op tijdskrediet moet u:

 • in de privésector werken
 • 1 van de 6 specifieke motieven hebben
 • minstens 24 maanden anciënniteit hebben bij uw werkgever.
  • Opgelet:
   • Bent u nog geen 2 jaar aan de slag in de onderneming waar u het tijdskrediet aanvraagt? Dan kunt u toch tijdskrediet opnemen als u:
    • uw volledige ouderschapsverlof voor alle rechthebbende kinderen al hebt uitgeput
    • het tijdskrediet rechtstreeks, zonder onderbreking, op het ouderschapsverlof laat aansluiten.
   • Tijdskrediet is geen absoluut recht.
    • Telt de onderneming waar u werkt 10 werknemers of minder? Dan hebt u de toestemming van uw werkgever nodig.
    • Telt de onderneming waar u werkt meer dan 10 werknemers? Dan is het tijdskrediet wel een recht, maar kan uw werkgever in bepaalde gevallen de begindatum van uw tijdskrediet uitstellen.