Aanvragen voor een gecombineerde vergunning van bepaalde duur worden digitaal ingediend via het uniek loket: ‘Working in Belgium’.

Sinds 17 januari ontvangt u ook de briefwisseling over deze dossiers via het Uniek Loket ‘working in Belgium’(opent in nieuw venster)

Bij volgende statuswijziging van uw dossier wordt u via uw e-box(opent in nieuw venster) verwittigd met bijhorende brief.

 • ​“Informatie bijgevraagd door regio”
 • ​“Ontvankelijk”
 • ​“Positieve beslissing werk”
 • ​“Onontvankelijk” + aangetekend schrijven

Uitzondering:
De status: “negatieve beslissing werk”, u ontvangt een e-mail van de dossierbehandelaar met de reden van weigering en aangetekend schrijven over de genomen beslissing.

Behandeltijden op 13 maart 2023

 • Eerste aanvragen: categorie hooggeschoolden/leidinggevenden/EU Blue Card: 6 weken

 • Eerste aanvragen: categorie knelpuntberoepen: 9 weken
 • Eerste aanvragen: categorie overige: 3 weken
 • Eerste aanvragen: alle andere categorieën: 6 weken
 • Hernieuwingen: categorie hooggeschoolden/leidinggevenden: 6 weken
 • Hernieuwingen categorie knelpuntberoepen: 6 weken
 • Hernieuwingen: categorie overige: 3 weken
 • Hernieuwingen: alle andere categorieën: 2 weken
 • Seizoenarbeiders: 2 week
 • Onbepaalde duur: 6 weken
 • Au pair: 4 weken