Voorwaarden om in Vlaanderen te werken

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Een buitenlandse werknemer die een knelpuntberoep invult en die niet tot een van die welbepaalde categorieën behoort en daarom wél een toelating tot arbeid nodig heeft, kan in Vlaanderen werken als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Hij heeft een Belgische werkgever.
  • Zijn functie komt voor op deze lijst met knelpuntberoepen.

De precieze voorwaarden(PDF bestand opent in nieuw venster) leest u in het Besluit van de Vlaamse Regering.

Lijst knelpuntberoepen

Komt het beroep van de toekomstige werknemer voor op deze lijst met knelpuntberoepen? Dan hoeft de werkgever zelf niet meer te bewijzen dat er een structureel tekort aan geschikte werknemers op de arbeidsmarkt is.

De minister past de lijst met knelpuntberoepen om de twee jaar aan. Hij baseert zich daarvoor op die (middengeschoolde) functies waarvoor er op dat moment een tekort aan werkkrachten is vastgesteld. Die middengeschoolde functies zijn functies waarvoor kwalificaties van niveau 3 en 4 vereist zijn op basis van ervaring of opleiding.

Bekijk het samenvattend overzicht en de lijst met knelpuntberoepen, met de belangrijkste vaardigheden en taken per functie.

Wil de werknemer in een knelpuntberoep werken via detachering? Of wil hij aan de slag gaan bij een buitenlandse onderneming, misschien zelfs een onderneming met een Belgisch ondernemersnummer? Dan komt hij niet in aanmerking voor een gecombineerde vergunning.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Als werkgever vraagt u de toelating tot arbeid voor uw toekomstige werknemer aan. De procedure en de documenten die u nodig hebt verschillen naargelang de duur van de tewerkstelling. Vraagt u de toelating voor het eerst aan of vernieuwt u ze? Ook dan is er een verschil.

Lees deze pagina in: