Wat is een knelpuntberoep?

Knelpuntberoepen zijn functies waarvoor de minister vaststelt dat er een structureel tekort is. Hij stelt elke twee jaar een lijst van die beroepen op die gepubliceerd wordt in een Ministerieel Besluit, klik hier(PDF bestand opent in nieuw venster) om de lijst te raadplegen.

De jongste lijst met knelpuntberoepen is geldig van 1 april 2021 tot 31 maart 2023.

Toch geen knelpuntberoep?

Blijkt dat uw job niet als een knelpuntberoep wordt gezien? Dien uw aanvraag voor een toelating tot arbeid dan in onder de categorie ‘overige’. Uw aanvraag moet bewijzen dat het onmogelijk is om binnen een redelijke termijn een geschikte werknemer te vinden op de arbeidsmarkt. De VDAB zal ook een arbeidsmarktonderzoek uitvoeren.

Samenvattende lijst knelpuntberoepen

Hieronder vindt u een samenvattend overzicht van de lijst met knelpuntberoepen, met de belangrijkste vaardigheden en taken per functie.

Staat de functie in deze lijst? Dan kunt u als werkgever voor uw toekomstige werknemer een toelating tot arbeid aanvragen.

Lees deze pagina in: