Voorwaarden om in Vlaanderen te werken

Buitenlanders die in Vlaanderen komen werken, moeten daar vooraf een toelating tot arbeid voor hebben gekregen. Alleen voor enkele welbepaalde categorieën van buitenlanders geldt die verplichting​​​​​​ niet​.

Een buitenlandse leidinggevende die niet tot een van die welbepaalde categorieën behoort en daarom wél een toelating tot arbeid nodig heeft, kan in Vlaanderen werken als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

Iemand is leidinggevende (zie artikel 17,2° van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)) als hij:

  • leiding geeft aan de onderneming
  • instaat voor het dagelijkse bestuur van de onderneming
  • toezicht houdt op het werk van ondergeschikte werknemers
  • gemachtigd is de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden.

De werkgever kan een toelating tot arbeid aanvragen voor de leidinggevende als die laatste zijn jaarlijkse brutoloon minstens 160% bedraagt van het gemiddelde brutojaarloon in België. Hij verdient in 2021 minstens 69.638 euro.

Welke toelating tot arbeid is vereist?

Als werkgever vraagt u de toelating tot arbeid voor uw toekomstige werknemer aan. De procedure en de documenten die u nodig hebt verschillen naargelang de duur van de tewerkstelling. Vraagt u de toelating voor het eerst aan of vernieuwt u ze? Ook dan is er een verschil.