Publieke en semi-publieke laadinfrastructuur voor elektrische personenwagens & bestelwagens

In dit deel van de toelichting bespreken we laadinfrastructuur die valt onder Artikel 4, punt 1, 2 & 3.

(Semi-)publieke laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische personenwagens en bestelwagens op plaatsen die niet behoren tot het publiek domein of behoren tot het publieke domein, waarbij de privaatrechtelijke rechtspersoon een zakelijk recht heeft op een deel van het publiek domein of in parkeergebouwen die behoren tot het publiek domein.

Voorbeelden

Concreet denken we hierbij aan parkings van supermarkten, parkeergebouwen, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations, …

Met normaal vermogen bedoelen we laadpalen met een vermogen tot en met 22 kW. Met hoog vermogen bedoelen we laadpalen met een vermogen van boven 22kW. De laadpunten moeten uitgerust zijn met standaard connectoren (type 2 en type Combo 2).

Niet publieke laadinfrastructuur voor bestelwagens met het oog op emissievrije stedelijke logistiek

In dit deel van de toelichting bespreken we laadinfrastructuur die valt onder Artikel 4, punt 4.

Het gaat om laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor bestelwagens die niet publiek toegankelijk is, voor zover ze wordt toegepast om stadskernen emissievrij te beleveren. Dit beperkt zich niet enkel tot centrumsteden. Onder bestelwagens vallen alle voertuigen die als hoofddoel hebben om goederen te vervoeren met een MTM lager dan 3,5 ton.

Alle sectoren (afval, bouw, horeca, kleine leveringen B2B en B2C, food retail, non-food retail, servicediensten en installatie en facilitaire leveringen) komen in aanmerking om gebruik te maken van deze call.

Daarnaast wordt deze laadinfrastructuur niet gebruikt voor individueel of collectief personenvervoer. Zowel traagladen als snelladen komt in aanmerking. Laadpunten voor vrachtwagens met het oog op emissievrije stedelijke logistiek vallen onder Artikel 4 punt 5 of punt 6.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden zijn laadpunten voor bestelwagens in stadsrandmagazijnen en laadpunten voor pakketdiensten waarbij er een duidelijke link kan aangetoond worden met de belevering van een kerngebied van een stad. Ook laadpunten voor bestelwagens van stadsdiensten komen in aanmerking.

(Semi-) publieke laadinfrastructuur voor hoog vermogen voor elektrische vrachtwagens

In dit deel van de toelichting bespreken we laadinfrastructuur die valt onder Artikel 4, punt 5.

Hieronder valt laadinfrastructuur voor vrachtwagens die publiek of semi-publiek toegankelijk is. Semi-publieke laadinfrastructuur is minstens 10 uur per etmaal beschikbaar voor alle partijen die er gebruik van kunnen maken. Publieke laadinfrastructuur is 24/7 beschikbaar.

Voor locaties die eigendom zijn van Agentschap Wegen en Verkeer gelden specifieke eisen:

  1. Voor locaties waarvoor een concessie werd uitgegeven is toelating nodig van de concessionaris. Deze stemt voorafgaand aan het indienen de plannen af met AWV.
  2. AWV stelt enkele locaties in eigen beheer open voor mogelijke projectaanvragen.

Een hoger maximaal steunbedrag is beschikbaar indien er wordt voorzien in een systeem dat reservaties van de parkeerplaats mogelijk maakt. Het gaat om fysieke barrières die andere vrachtwagens weerhouden om de parkeerplaats, horende bij een laadpunt, in te nemen.

Voorbeelden

Laadinfrastructuur voor vrachtwagens die (deels) publiek beschikbaar. Deze kan gelegen zijn op eigen terreinen, op terreinen van openbare besturen of in industrie- en havengebieden. Enkele voorbeelden zijn laders op laadpleinen, nabij rustplaatsen en dienstenzones voor vrachtwagens en private terreinen die een link hebben met logistieke activiteiten.

Niet publieke laadinfrastructuur voor hoog vermogen voor elektrische vrachtwagens

In dit deel van de toelichting bespreken we laadinfrastructuur die valt onder Artikel 4, punt 6.

Hieronder valt laadinfrastructuur die niet publiek toegankelijk is. Deze wordt enkel ter beschikking gesteld voor de eigen vloot of voor logistieke activiteiten die verband houden met industriële activiteiten in de omgeving. Niet publieke laadinfrastructuur wordt niet ondersteund op locaties van Agentschap Wegen en Verkeer.

Voorbeelden

Zowel laders exclusief in dienst van de eigen vloot (bijv. depotladers) als laders voor partners (opportunity chargers bij laad-en loskaaien) als laadpunten op private vrachtwagenparkings komen in aanmerking.