Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Ruimte
Locatie
Tongeren
Jaar
2005
In uitvoering

Beschrijving

Het scholengebied wordt gereorganiseerd tot scholencampus met een groene fietsavenue als publieke ruggengraat. De oude busstelplaats ruimt baan voor nieuwe stadswoningen en toegankelijk stedelijk groen die het historisch landschap van de stadswallen recht aandoen. De Sacramentsstraat moet een echte stedelijke verbindingsas worden tussen het centrum en Nieuw Tongeren. Het openbare domein van en rond deze straat wordt heraangelegd. Het grondig herwerken van een aantal private bouwprojecten langs het hele traject zal resulteren in een sequens van kwaliteitsvolle plekken.

Programma

 • integratie van gefragmenteerde interventies tot een stadsproject
 • heraanleg van de openbare ruimte (Wallen, Sacramentstraat, verbinding scholencampus, fietspaden)
 • woningbouwproject Anicius
 • aanleg van een park
 • herlocatie busstelplaats De Lijn

Jury motivering

Tongeren werkt aan een ambitieus, complex en innoverend project met een grote stadsvernieuwende impact. De jury vertrouwt er op dat de architectuur van het project de kwaliteit van de stedenbouwkundige studie verder ontwikkelt. Deze kwaliteit was immers een belangrijk argument voor de selectie van dit stadsvernieuwingsproject.

Projectonderdelen

 • Masterplan stationsomgeving 2.0
 • Uitvoering werken stationsomgeving
  • trappen en hellingen thv voetgangersdoorgang:
  • aanleg fietssnelweg t.h.v. projectgebied
  • aansluiting fietspad op voetpaden:
  • wegenis stationsplein:
  • aanleg plein + groen / kant centrum:
  • aanleg plein + groen / kant Maastrichtersteenweg
  • groenaanleg fietspad
 • Aanleg opgevulde spoorwegbedding (aanleg publiek domein en fietspad
 • Studiekosten masterplan wallen
 • Wandelpad langs wallen
 • Woonproject Anicius
 • Woonproject Terra Nova
 • Psychiatrisch verzorgingstehuis Sint-Jozef
 • Publieke ruimte : (her)aanleg pleinen en parken en openbaar domein
 • Herlocatie busstelplaats
 • Vullen oude soorwegzate
 • Herlocatie van de sporenbundels

Inbreng Vlaams stedenbeleid

Aan het project Anicius werd een subsidie van 2.200.000 euro toegekend.