Bedrag

De kosten voor deze werken worden door Agentschap Wegen en Verkeer gedragen. Per gemeente bedragen de kosten voor de werken maximaal €3.000.

Procedure

 • Stap 1

  Contact regiomanager

  Gemeente neemt contact op met de regiomanager (opent in nieuw venster) om een signalisatie-actie te bespreken.

 • Stap 2

  Overleg met team Verkeer en Signalisatie

  De regiomanager van Agentschap Wegen en Verkeer gaat samen met het team Verkeer en Signalisatie van de afdeling na welke tijdelijke maatregelen uitgevoerd kunnen worden op gewestwegen.

 • Stap 3

  Beslissing

  De regiomanager van Agentschap Wegen en Verkeer deelt de beslissing over het al dan niet uitvoeren van de werken aan de gemeente mee.

 • Stap 4

  Raming en planning

  Agentschap Wegen en Verkeer maakt een concrete raming en planning op voor de signalisatiewerken op gewestwegen op basis van het bestaand raamcontract en maakt dit ter kennisname over aan de gemeente.

 • Stap 5

  Afstemming met andere werken

  De gemeente kan op die manier  desgevallend eigen (geplande) werken afstemmen i.k.v. minder hinder in de publieke ruimte maar ook op vlak van gemeentelijke communicatie.

 • Stap 6

  Uitvoering

  Agentschap Wegen en Verkeer geeft de opdracht aan de respectievelijke aannemer van het district.

 • Stap 7

  Facturatie

  De aannemer maakt de factuur over aan Agentschap Wegen en Verkeer. Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor een afhandeling van de factuur.