Bedrag

De kosten voor deze werken worden door het Agentschap Wegen en Verkeer gedragen. Per gemeente bedragen de kosten voor de werken maximaal 3000 euro.

Procedure

 • Stap 1

  Contacteer uiterlijk op 15 juli 2020 uw regiomanager

  De gemeente neemt contact op met de regiomanager ((opent in nieuw venster)) om een signalisatie-actie te bespreken. Die aanvraag kan tot en met 15 juli.

 • Stap 2

  Overleg met het team Verkeer en Signalisatie

  De regiomanager van het Agentschap Wegen en Verkeer gaat samen met het team Verkeer en Signalisatie van de afdeling na welke tijdelijke maatregelen uitgevoerd kunnen worden op gewestwegen.

 • Stap 3

  Beslissing

  De regiomanager van het Agentschap Wegen en Verkeer deelt de beslissing over het al dan niet uitvoeren van de werken aan de gemeente mee.

 • Stap 4

  Raming en planning

  Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt een concrete raming en planning op voor de signalisatiewerken op gewestwegen op basis van het bestaand raamcontract en maakt dat ter kennisname over aan de gemeente.

 • Stap 5

  Afstemming met andere werken

  De gemeente kan op die manier eigen (geplande) werken afstemmen in het kader van minder hinder in de publieke ruimte maar ook op vlak van gemeentelijke communicatie.

 • Stap 6

  Uitvoering

  Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft de opdracht aan de respectievelijke aannemer van het district.

 • Stap 7

  Facturatie

  De aannemer maakt de factuur over aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor een afhandeling van de factuur.