Ondersteuning door Vlaamse overheid

Door Agentschap Wegen en Verkeer worden stickers voorzien, die ook beschikbaar worden gesteld aan lokale overheden. Deze kunnen opgevraagd worden bij het Agentschap Wegen en Verkeer ((opent in nieuw venster)).

MOW_sticker_oversteekplaatsen