Wat is een kleine serie?

Voor een Europees typegoedkeuringscertificaat kleine serie

Categorie voertuigMaximale aantal
M11000
T150
C50
R250
S250

Voor een nationaal typegoedkeuringscertificaat kleine serie

Categorie voertuigMaximale aantal
M175
M2, M3250
N1500
N2, N3250
O1, O2500
O3, O4250

Nationaal of Europees?

Nationaal of Europees?

De geldigheid van een nationale typegoedkeuring kleine serie is beperkt tot het Belgische grondgebied. Wilt u het voertuig toch verkopen, inschrijven of op de weg brengen in een andere lidstaat?

 • Vraag aan de goedkeuringsinstantie om het certificaat naar de bevoegde diensten te sturen van die lidstaat. Dat gebeurt per e-mail of aangetekende brief.
 • Binnen de 60 dagen na ontvangst van de brief of e-mail beslist de goedkeuringsinstantie in die lidstaat of ze de nationale typegoedkeuring aanvaardt of weigert.
 • Bij weigering moet u een nieuwe aanvraag doen bij de goedkeuringsinstantie van de andere EU-lidstaat.

Zijn de voertuigen bedoeld om te verkopen en in te schrijven in andere landen van de Europese Unie? Vraag dan een Europese typegoedkeuring aan voor kleine series.

Welke documenten dient u in bij de aanvraag van een nieuwe nationale typegoedkeuring kleine serie in één fase?

Aanvraag eenfasegoedkeuring – u produceert een compleet voertuig om het in België in te schrijven:

Welke documenten dient u in bij de aanvraag van een nieuwe Europese typegoedkeuring kleine serie in één fase?

U dient dezelfde documenten in als voor een nationale goedkeuring. Voor een Europese goedkeuring hebt u daarbovenop een goedkeuringsnummer én Conformiteit van Productie nodig voor alle elementen vermeld in bijlage 26 van het ‘Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen’ (PDF bestand opent in nieuw venster).

U wilt een EU-typegoedkeuring uitbreiden, wijzigen of verbeteren. Hoe doet u dat?

Wilt u een bestaand dossier

 • uitbreiden (extensie)
 • wijzigen (revisie)
 • verbeteren (correctie)?

Dan dient u een nieuwe aanvraag in via BEVASYS/Fastlane. U kunt alleen uitbreidingen, wijzigingen of verbeteringen aanvragen bij de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring heeft toegekend.

Welke documenten dient u met de aanvraag van de wijziging in?

 • brief met
  • aanvraag van de wijziging
  • reden van de wijziging
  • impact op bestaande deelgoedkeuringen en testrapporten.
 • deelgoedkeuringen en testrapporten die relevant zijn voor de wijziging met een datum en handtekening erop, en een toelichting van het verband tussen die deelgoedkeuringen en testrapporten en uw aanvraag tot wijziging
 • bij wijziging van het chassisnummer: datum eerste indienststelling vermelden
 • specifiek voor wijzigingen uitzonderlijk vervoer:
  • deelgoedkeuring en configuratie remmen
  • massa van het voertuig in rijklare toestand
  • minimale D-waarde (horizontale belasting) en U-waarde (verticale belasting) aanhangwagenkoppeling
  • vrachtwagen (CV) of trekker (TR).
 • specifiek voor wijzigingen massaverhoging vooras:
  • deelgoedkeuring remmen
  • deelgoedkeuring stuurinrichting
  • afmetingen, laad- en snelheidsindex banden.
 • specifiek voor afwijkingen wijziging wielbasis:
  • deelgoedkeuring remmen
  • deelgoedkeuring stuurinrichting
  • deelgoedkeuring massa’s en afmetingen
  • afstand tussen de verschillende assen.

Als er niets gewijzigd is aan de emissie- en geluidstesten, hoeft u die bij de aanvraag tot uitbreiding niet opnieuw te vermelden.

Behandeling nadat uw aanvraag tot wijziging of uitbreiding is ingediend

Er zijn wijzigingen gebeurd, maar het voertuigtype voldoet nog altijd aan de milieu- en veiligheidsvoorschriften? In dat geval:

 • beslist de goedkeuringsinstantie dat er geen tests of keuringen herhaald moeten worden
 • levert ze een bijgewerkt EU-typegoedkeuringscertificaat af.

Er zijn fundamentele wijzigingen? De goedkeuringsinstantie:

 • beslist dat er nieuwe tests en keuringen moeten gebeuren
 • levert na goedkeuring een bijgewerkt EU-typegoedkeuringscertificaat af, voorzien van een uitbreidingsnummer.

Hoelang is een typegoedkeuring geldig?

Een Europees typegoedkeuringscertificaat is 5 jaar geldig, zonder de mogelijkheid om de goedkeuring te verlengen. U vindt de vervaldatum op het certificaat. Na die datum kunt u een vernieuwing van het certificaat aanvragen bij de goedkeuringsinstantie.