Agentschap Informatie Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 30, 1000 Brussel
KBO nummer: 0316.380.841
Telefoonnummer: 09 276 15 00
E-mailadres: informatie.vlaanderen@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Functionaris voor gegevensbescherming: aiv.dpo@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Mijn Burgerprofiel is een applicatie die werd ontwikkeld en wordt beheerd door het agentschap Informatie Vlaanderen (verder ‘AIV’). Dit is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid.

De opzet van Mijn Burgerprofiel is om bestaande informatie die de overheid over u heeft, te tonen op een eenvoudige manier. Door deze informatie voor u te bundelen zet de Vlaamse overheid in op een transparante en overzichtelijke overheid, dit over de verschillende overheidsniveaus heen. Hiervoor is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken, waardoor de wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG of GDPR)) van toepassing is. Persoonsgegevens zijn gegevens die toelaten u te identificeren, of een band te leggen met u als natuurlijke persoon.

AIV neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen zoals die zijn voorgeschreven door de AVG, desgevallend aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens. In dit beleid tracht AIV uw vragen met betrekking tot haar gegevensverwerking in het kader van Mijn Burgerprofiel te beantwoorden.

Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop AIV uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van AIV, via aiv.dpo@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen (zie verder).

Hoe krijg ik toegang tot Mijn Burgerprofiel?

U meldt aan via het Vlaams toegangsbeheer. Dit kan via de website Vlaanderen.be (opent in nieuw venster), of via een website van de aangesloten instanties:

 • Vlaamse overheden:
  • Agentschap Innoveren en Ondernemen: E-loket voor ondernemers

  • Agentschap Integratie en Inburgering

  • Agentschap voor Natuur en Bos: E-loket Fauna en Flora

  • Departement Cultuur, Jeugd en Media

  • Departement Werk en Sociale Economie:

   • Dienstencheques

   • Opleidingscheques

  • Omgeving Vlaanderen

  • Opgroeien (vroeger Kind en Gezin en Jongerenwelzijn)

  • Rampenfonds Vlaanderen

  • Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (Groeipakket)

  • Woningpas Vlaanderen

 • Steden en gemeenten:
 • Aalter
 • Anzegem
 • Avelgem
 • Beersel
 • Bonheiden
 • Brasschaat
 • Deerlijk
 • Destelbergen
 • Eeklo
 • Evergem
 • Genk
 • Harelbeke
 • Huldenberg
 • Ieper
 • Kortrijk
 • Kuurne
 • Lendelede
 • Lokeren
 • Londerzeel
 • Maldegem
 • Malle
 • Mechelen
 • Menen
 • Oudsbergen
 • Puurs-Sint-Amands
 • Roeselare
 • Sint-Katelijne-Waver
 • Sint-Martens-Latem
 • Sint-Niklaas
 • Stabroek
 • Tervuren
 • Tielt-Winge
 • Waregem
 • Wervik
 • Wetteren
 • Westerlo
 • Wevelgem
 • Wielsbeke
 • Zemst
 • Zonhoven
 • Zwevegem

Als u succesvol bent aangemeld, ziet u rechtsboven uw naam staan en eventueel nieuwe ongelezen meldingen. Daar kunt u verder navigeren naar Mijn Burgerprofiel.

Mijn Burgerprofiel is enkel toegankelijk voor meerderjarige burgers.

Welke gegevens worden in het kader van Mijn Burgerprofiel verwerkt?

Mijn Burgerprofiel toont informatie van de overheid over de gebruiker, geordend volgens thema.

Werk

Hiervoor worden volgende gegevens verwerkt:

 • Functies en ondernemingsvaardigheden (bron: Federale Overheidsdienst Economie)

Onderwijs

Hiervoor worden volgende gegevens verwerkt:

 • Inburgeringstraject (bron: Agentschap Integratie en Inburgering)
 • Leer- en ervaringsbewijzen (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)
 • Inschrijvingshistoriek leerplicht onderwijs (bron: Agentschap voor Onderwijsdiensten)
 • Inschrijvingshistoriek hoger onderwijs (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)
 • Inschrijvingshistoriek volwassenenonderwijs (bron: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)
 • Nederlands voor anderstaligen (bron: Agentschap Integratie en Inburgering)

Voordelen & belastingen

Hiervoor worden volgende gegevens verwerkt:

 • Vlaamse loopbaanonderbreking en zorgkrediet (bron: Departement Werk en Sociale Economie)
 • Recht op ondersteuning (bron: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)

Overzicht van uw dienstverleningen bij de overheid in Mijn Burgerprofiel

Vlaamse overheid:

 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB)
 • Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
  • Schooltoelage voor het basisonderwijs en secundair onderwijs
  • Studietoelage hoger onderwijs
  • Status van uw terugmelding (melding door een burger van een foutief of ontbrekend gegeven) op de leer- en ervaringsbewijzen
 • Agentschap Onroerend Erfgoed
  • Onderzoekspremie voor beschermde monumenten en landschappen

  • Erfgoedpremie voor beschermde monumenten en landschappen

 • Departement Werk en Sociale Economie

  • Dienstencheques

 • Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

  • Schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds

 • Toerisme Vlaanderen

  • Logiessubsidies

  • Toerisme voor allen subsidies

Steden en gemeenten:

 • Kortrijk
  • Inname openbaar domein

  • Meldpunt 1777

Attesten & vergunningen

U kunt via Mijn Burgerprofiel bepaalde officiële attesten opvragen van aangesloten instanties.

 • Rijksregister
  • Attest van Belgisch kiezer

  • Attest van Belgische nationaliteit

  • Attest van gezinssamenstelling

  • Attest van hoofdverblijfplaats (voorheen Attest van inschrijving)

  • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek

  • Attest van leven

  • Attest van verblijfplaats met oog op een huwelijk

  • Attest van wettelijke samenwoning

  • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

  • Uittreksel uit de registers

 • Agentschap voor Natuur en Bos
  • Visverlof
 • Departement Werk en Sociale Economie
  • Fiscaal attest dienstencheques

Overheidsdocumenten (eBox)

Indien u AIV hiertoe uitdrukkelijk heeft gemachtigd, worden via Mijn Burgerprofiel berichten en documenten ontsloten uit de eBox voor natuurlijke personen.

Hinder in uw buurt

In Mijn Burgerprofiel kunt u een kaart van Vlaanderen raadplegen waarop wordt aangegeven waar hinder is of wordt verwacht (bijvoorbeeld door wegenwerken). U kunt op deze pagina ook adressen opgeven en bewaren.

Verbetering gegevens

Het is mogelijk dat de informatie die u op Mijn Burgerprofiel terugvindt onjuist, verouderd of onvolledig is. Dit betekent dat de overheidsdienst die deze informatie beheert niet over accurate informatie beschikt. U kunt via Mijn Burgerprofiel rechtstreeks (binnen Mijn Burgerprofiel) of onrechtstreeks (via een link naar de betrokken instantie) een verzoek indienen bij de betrokken instantie om deze informatie te corrigeren. De instantie is verantwoordelijk om deze gegevens (na eventuele controle) aan te passen.

Is AIV verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

Voor de meeste functionaliteiten van Mijn Burgerprofiel treedt AIV op als verwerker. Dit betekent dat AIV uw gegevens verwerkt ten behoeve van andere overheidsinstanties (die de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens zijn). In bijlage 1 (onder dit gegevensverwerkingsbeleid) vindt u een overzicht van de verschillende overheidsinstanties voor wie AIV in het kader van Mijn Burgerprofiel persoonsgegevens verwerkt.

Alle verwerkingen die AIV in het kader van Mijn Burgerprofiel ten behoeve van andere overheidsinstanties uitvoert, kaderen in de dienstverlening van deze instanties, dan wel in hun actieve openbaarheidsverplichting.

De verplichtingen van AIV ten aanzien van de instanties voor wie het gegevens verwerkt, werden in een bindend charter (opent in nieuw venster) opgenomen.

Voor een aantal gegevensverwerkingen bepaalt AIV evenwel zelf het doel en de middelen en is AIV dus verwerkingsverantwoordelijke. Meer bepaald plaatst AIV cookies (hieronder vindt u meer uitleg over cookies) en houdt AIV bepaalde gegevens bij die u zelf geheel vrijblijvend heeft ingevoerd, om uw gebruikservaring bij Mijn Burgerprofiel zo aangenaam mogelijk te maken. Het betreft volgende informatie:

 • uw roepnaam;

 • uw profielfoto;

 • uw contactgegevens;

 • uw bewaarde adressen.

Wanneer u uw roepnaam, profielfoto, contactgegevens en bewaarde adressen doorgeeft, leidt AIV hieruit uw toestemming af om deze in uw centraal profiel te bewaren.

Ook voor de verwerking van de berichten uit eBox is AIV verwerkingsverantwoordelijke, dit op basis van uw toestemming om deze berichten via Mijn Burgerprofiel te ontsluiten.

Wie heeft toegang tot mijn Burgerprofiel?

Mijn Burgerprofiel is persoonlijk en enkel toegankelijk voor u zelf. AIV heeft geen toegang tot uw gegevens.

Aan wie worden mijn persoonsgegevens doorgegeven?

De persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van Mijn Burgerprofiel worden door AIV niet aan derden doorgegeven en zijn strikt persoonlijk.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De persoonsgegevens die AIV van andere overheidsinstanties verkrijgt, worden opgevraagd wanneer u zich bij Mijn Burgerprofiel aanmeldt, en slechts bewaard gedurende de periode dat u aangemeld bent.

De persoonsgegevens die u zelf opgeeft ter vervollediging van uw centraal profiel, worden bewaard zolang u gebruik wilt maken van deze dienstverlening. Wanneer u zich gedurende twee jaar niet meer heeft aangemeld in Mijn Burgerprofiel, zullen deze gegevens uit de databanken van AIV worden verwijderd. Wanneer u gegevens wijzigt of verwijdert, worden deze ook uit de databanken verwijderd. Het betreft meer bepaald uw roepnaam, uw profielfoto, uw bewaarde adressen en de contactgegevens die u hebt opgegeven om meldingen te ontvangen.

Hoe worden mijn gegevens in Mijn Burgerprofiel beveiligd?

Volgende maatregelen werden genomen ter controle en bescherming van de gegevens die in het kader van Mijn Burgerprofiel verwerkt worden:

 • Geen toegang tot niet-geëncrypteerde data;

 • Encryptie ter afscherming van de data naar systeembeheerders toe;

 • Encryptie ter afscherming van onderschepping van gegevens tijdens het transport over het netwerk;

 • Volledige monitoring en opvolging;

 • Privileged access management.

Er worden op regelmatige basis veiligheidstesten uitgevoerd.

Welke rechten heb ik en hoe kan ik deze rechten uitoefenen?

U hebt verschillende rechten bij de verwerking van persoonsgegevens, met name:

 • het recht op inzage in uw persoonsgegevens;

 • het recht op verbetering van uw persoonsgegevens;

 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

 • het recht om uw toestemming in te trekken en het recht om u te verzetten tegen een verwerking.

Elk verzoek voor de uitoefening van uw rechten dient u te richten aan de verwerkingsverantwoordelijke. Zoals reeds aangehaald is AIV slechts voor enkele verwerkingen verwerkingsverantwoordelijke. Voor de verwerkingen die AIV uitvoert als verwerker ten behoeve van andere overheidsinstanties (zie bijlage 1), kan AIV zelf niet bepalen of er al dan niet gevolg kan gegeven worden aan uw verzoek.

Elk verzoek dat u aan AIV zou richten, stuurt AIV uiteraard door naar de bevoegde verwerkingsverantwoordelijke.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten kunt u richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van AIV. Dit kan per e-mail naar aiv.dpo@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Gelieve bij uw verzoek een recto-verso kopie van uw identiteitskaart te voegen, zodat AIV u kan identificeren.

Waar kan ik klacht indienen?

Als u het niet eens bent met de manier waarop AIV uw gegevens verwerkt, kunt u verschillende acties ondernemen. U kunt hierover de functionaris voor gegevensbescherming van AIV (aiv.dpo@vlaanderen.be) (opent in uw e-mail applicatie) aanspreken. Daarnaast kunt u ook steeds een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

AIV behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen zullen steeds via Mijn Burgerprofiel aan gebruikers worden gemeld.

Wat zijn cookies?

AIV verwerkt in het kader van Mijn Burgerprofiel ook gegevens door middel van cookies. Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Deze cookies zorgen voor een optimale werking van de website of toepassing en worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Het volledige overzicht van cookies die door Mijn Burgerprofiel gebruikt worden, vindt u in bijlage 2 (onder dit gegevensverwerkingsbeleid).

Bijlage 1: Overzicht aangesloten overheidsinstanties

Dit overzicht bevat alle overheidsinstanties die persoonsgegevens via Mijn Burgerprofiel aanbieden.

OverheidsinstantieFunctionaliteitenPersoonsgegevens
Agentschap Integratie en InburgeringOnderwijsInburgeringstraject
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en StudietoelagenOnderwijsLeer- en ervaringsbewijzen
Agentschap voor OnderwijsdienstenOnderwijsInschrijvingshistoriek leerplicht onderwijs
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en StudietoelagenOnderwijsInschrijvingshistoriek hoger onderwijs
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en StudietoelagenOnderwijsInschrijvingshistoriek volwassenenonderwijs
Agentschap Integratie en InburgeringOnderwijsNederlands voor anderstaligen
Departement Werk en Sociale EconomieVoordelen & belastingenVlaamse loopbaanonderbreking en zorgkrediet
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en BeroepsopleidingVoordelen & belastingenRecht op ondersteuning
Federale Overheidsdienst EconomieWerkFuncties en ondernemingsvaardigheden
Vlaams Agentschap voor Personen met een HandicapMeldingen

Unieke sleutel van de persoon (RRN), dossier-ID, fase en status van het dossier (+ datum), historische statussen, eventueel vereiste actie, met betrekking tot:

 • Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB)
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en StudietoelagenMeldingen

Unieke sleutel van de persoon (RRN), dossier-ID, notificatie-ID, fase en status van het dossier (+ datum), historische statussen, eventueel vereiste actie, met betrekking tot:

 • Schooltoelage voor het basisonderwijs en secundair onderwijs
 • Studietoelage hoger onderwijs
RijksregisterAttesten & vergunningen
 • Attest van Belgisch kiezer

 • Attest van Belgische nationaliteit

 • Attest van gezinssamenstelling

 • Attest van hoofdverblijfplaats (voorheen Attest van inschrijving)

 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek

 • Attest van leven

 • Attest van verblijfplaats met oog op een huwelijk

 • Attest van wettelijke samenwoning

 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

 • Uittreksel uit de registers

Agentschap voor Natuur en BosAttesten & vergunningenVisverlof
Agentschap Onroerend ErfgoedMeldingen
 • Erfgoedpremie voor beschermde monumenten en landschappen
 • Onderzoekspremie voor beschermde monumenten en landschappen
Departement Werk en Sociale EconomieMeldingenDienstencheques
Stad KortrijkMeldingen
 • Inname openbaar domein
 • Meldpunt 1777
Departement Werk en Sociale EconomieAttesten & vergunningenFiscaal attest dienstencheques

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Meldingen

Schadevergoeding van het Vlaams Rampenfonds

Toerisme Vlaanderen

Meldingen
 • Logiessubsidies

 • Toerisme voor allen subsidies

Bijlage 2: Overzicht Cookies en WebStorage

Dit overzicht bevat alle cookies en WebStorage-gerelateerde informatie die de Global Header en Mijn Burgerprofiel gebruiken om de normale functionele werking van de verschillende componenten te garanderen.

Definities

Naam

Betekenis

Cookie

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt.

Session Storage

Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens. Deze wordt bij het einde van een browsersessie verwijderd.

Global Header

De balk bovenaan een website waar u kunt aanmelden via Vlaams toegangsbeheer en naar Mijn Burgerprofiel kunt navigeren.

Gastwebsite

Elke website waarop de Global Header zichtbaar is.

Overzicht Cookies en WebStorage

Component

Vlaams toegangsbeheer

Naam

 • AMWEBJCT!%2Fsps!JSESSIONID

 • AMWEBJCT!%2Fsps!https://authenticatie.vlaanderen.be/sps/spfas2/saml20FIMSAML20

 • PD-H-SESSION-ID

 • PD_STATEFUL_*

 • tbsession

Doel

Sessiegebaseerde cookies die het mogelijk maken om gebruikers te herkennen op een webpagina van het Vlaams toegangsbeheer.

Type

Cookie

Domein

authenticatie.vlaanderen.be

Verwerker

Vlaamse overheid

Geldigheid

Sessie

Component

Vlaams toegangsbeheer

Naam

 • vo-authmethod

 • vo-cot

Doel

Permanente cookies die gebruikt worden door het Vlaams toegangsbeheer om de laatst gebruikte aanmeldkeuzes bij te houden. Een voorbeeld hiervan is het laatst gebruikte authenticatiemiddel (zoals Itsme).

Type

Cookie

Domein

authenticatie.vlaanderen.be

Verwerker

Vlaamse overheid

Geldigheid

1 maand

Component

Global Header/Footer en Mijn Burgerprofiel

Naam

 • AWSALB
 • AWSALBCORS

Doel

Cookies die het verkeer over de verschillende servers van Mijn Burgerprofiel optimaliseren, zodat elke gebruiker een vlotte ervaring geniet.

Type

Cookie

Domein

 • prod.widgets.burgerprofiel.vlaanderen.be

 • prod.frontend.burgerprofiel.vlaanderen.be

 • burgerprofiel.vlaanderen.be

Verwerker

Amazon Web Services (AWS)

Geldigheid

1 week

Component

Global Header - Burgerprofiel Extensie

Naam

 • sid

 • sid.sig

 • sid.legacy

 • sid.legacy.sig

Doel

Sessiegebaseerde cookies die het mogelijk maken om gebruikers te herkennen op een webpagina en toegang te verlenen tot het menu en de notificaties van Mijn Burgerprofiel in de Global Header.

Type

Cookie

Domein

prod.widgets.burgerprofiel.vlaanderen.be

Verwerker

Vlaamse overheid

Geldigheid

Sessie

Component

Mijn Burgerprofiel

Naam

 • burgerloket-client_(\S){11}-(\S){10} (vb. burgerloket-client_rY48-rAP89dkbvv6PxbQqw)

 • burgerloket-client_(\S){11}-(\S){10}-legacy (vb. burgerloket-client_rY48-rAP89dkbvv6PxbQqw-legacy)

Doel

Sessiegebaseerde cookies die het mogelijk maken om gebruikers te herkennen op een webpagina van Mijn Burgerprofiel.

Type

Cookie

Domein

 • prod.frontend.burgerprofiel.vlaanderen.be
 • burgerprofiel.vlaanderen.be

Verwerker

Vlaamse overheid

Geldigheid

Sessie

Component

Global Header - Contact Extensie

Naam

 • vl-chat-roomId

 • vl-chat-workgroupId

Doel

Sessiegebaseerde cookies die de identificatie bevatten van een bestaand chatgesprek met het contactcenter van de Vlaamse overheid.

Type

Cookie

Domein

Gastwebsite

Verwerker

Vlaamse overheid

Geldigheid

Sessie

Component

Global Header - Burgerprofiel Extensie

Naam

citizen_profile.session.source.application

Doel

Tijdelijke cache voor gastwebsite gerelateerde sessie-informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de gastwebsite-sessie op te volgen en indien nodig een gebruiker de nodige visuele feedback te geven. Deze informatie gaat verloren zodra de browsersessie is verlopen.

Type

Session Storage

Domein

Gastwebsite

Verwerker

Vlaamse overheid

Geldigheid

Sessie

Component

Global Header - Burgerprofiel Extensie

Naam

citizen_profile.session.source.citizen_profile

Doel

Tijdelijke cache voor Mijn Burgerprofiel gerelateerde sessie-informatie. Deze informatie geeft een ingelogde gebruiker toegang tot het menu en de notificaties van Mijn Burgerprofiel in de Global Header. Deze informatie gaat verloren zodra de browsersessie is verlopen.

Type

Session Storage

Domein

Gastwebsite

Verwerker

Vlaamse overheid

Geldigheid

Sessie

Component

Global Header

Naam

vl.widget.*.toaster

Doel

Een wachtrij met boodschappen die de Global Header moet verwerken. Deze informatie gaat verloren zodra de browsersessie is verlopen.

Type

Session Storage

Domein

Gastwebsite

Verwerker

Vlaamse overheid

Geldigheid

Sessie

Component

Global Header

Naam

 • _ga

 • _gid

 • _gat

 • _umtz

 • _umta

 • gaClientId

Doel

Het gebruiksgedrag van de Global Header en Vlaams toegangsbeheer wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om functionele verbeteringen mogelijk te maken. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt en er geen gegevens worden gedeeld met Google of andere derde partijen.

Type

Cookie

Domein

vlaanderen.be

Verwerker

Google

Geldigheid

2 jaar