Het Nederlandse taalgebied omvat het hele Vlaamse Gewest

Privé hebt u de vrijheid om de taal te gebruiken die u verkiest. Zo kunnen privépersonen onderling, bedrijven naar hun klanten en verenigingen naar hun leden, de taal gebruiken die ze willen.

Bijvoorbeeld:

  • Een bedrijf verspreidt reclameaffiches of reclamebrochures via de post in Vlaanderen: het bedrijf mag zelf kiezen in welke taal de reclame voor hun klanten wordt opgesteld.
  • Een culturele vereniging in Vlaanderen met veel Spaanse leden mag zijn leden nieuwsbrieven sturen in het Spaans.

Op een aantal terreinen kan die taalvrijheid worden ingeperkt, en moet u rekening houden met de bestuurstaal van de gemeente of de regio:

  • contacten van overheidsdiensten met burgers en ondernemingen
  • het gerecht (het taalgebruik in gerechtszaken)
  • het taalgebruik in het onderwijs
  • contacten in bedrijven tussen werkgevers en personeel.

Meer informatie over de taalwetgeving vindt u op de website Taalwetwijzer.be.