Online en e-mail

Stuur de Vlaamse Belastingdienst een bericht via de optie 'Contacteer ons' van Mijn Dossier ((opent in nieuw venster)).

Telefonisch

Bel de Vlaamse Belastingdienst elke werkdag van 9 tot 19 uur via het gratis verkorte telefoonnummer 1700. Vanuit het buitenland belt u het nummer +32 2 553 17 00.

Briefwisseling

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst

Briefwisseling voor de leegstandsheffing bedrijfsruimten en de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen stuurt u naar:

Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert II laan 35b62
1030 Brussel

Persoonlijk bezoek aan een loket

Aan de loketten van de Vlaamse Belastingdienst kan u persoonlijk terecht voor algemene informatie rond de verschillende heffingen, het registreren van aangiftes in de verkeersbelasting, het registreren van een bezwaar,… Aan de loketten is een betaalterminal (Bancontact) aanwezig.

In welke van onze kantoren u terecht kan, hangt af van de belasting waarvoor u de Vlaamse Belastingdienst wil bezoeken.

Loketten tijdens de coronacrisis

De medewerkers van de Vlaamse Belastingdienst proberen u eerst zo goed mogelijk digitaal verder te helpen.

Wilt u toch persoonlijk langskomen?

U kunt bij de Vlaamse Belastingdienst aan de loketten terecht van 9u tot 16u:

  • in Aalst: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; telkens mogelijk zonder afspraak
  • in Antwerpen: op maandag en woensdag: enkel op afspraak
  • in Brugge, Hasselt, Leuven: op dinsdag enkel op afspraak

Voor een goed verloop:

Loketten erf- en registratiebelasting

Omwille van de specificiteit en complexiteit van dossiers over erfbelasting of registratiebelastingen, willen wij er voor zorgen dat de juiste contactpersonen u te woord kunnen staan.

Als u dus wil langskomen, moet u vooraf een afspraak maken via het gratis nummer 1700 of via de optie 'Contacteer ons' van Mijn Dossier ((opent in nieuw venster)).

Loket leegstandsheffing bedrijfsruimten en heffing op ongeschikte of onbewoonbare woningen

Loket planbatenheffing

Klachtendienst

Heeft u een klacht over de manier waarop de Vlaamse Belastingdienst uw dossier behandeld heeft? Dan kan u terecht bij de Klachtendienst Financiën.