Berekening

De desindexatiecoëfficiënt wordt berekend door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar 1996 te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar dat het jaar van de inkomsten voorafgaat. Op die manier wordt de onroerende voorheffing voor materieel en outillage feitelijk bevroren op het inflatieniveau van 1997.

De desindexatiecoëfficiënt

aanslagjaardesindexatiecoëfficiënt
20220,6332
20210,6487
20200,6535
20190,6629
20180,6765