Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een document laten vertalen met rechtskracht

Een document laten vertalen met rechtskracht

Officiële documenten zoals diploma's, geboorteakten, bewijs van goed gedrag en zeden, akten van de burgerlijke stand,... kunt u laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Een beëdigde vertaler is een vertaler die een professionele eed heeft afgelegd voor de voorzitter van het Hof van Beroep van zijn gerechtelijk arrondissement. Deze vertaler is bevoegd om bepaalde officiële documenten te vertalen en te voorzien van een persoonlijke stempel, handtekening en beëdigingsverklaring.

U kunt zo'n vertaling nodig hebben om voldoende rechtskracht te geven aan een document in een vreemde taal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de FOD Justitie.