De afspraken en regels voor het klachtenmanagement van de Vlaamse overheid zijn vastgelegd in het Klachtendecreet en de bijhorende omzendbrief van de Vlaamse regering:

De werking van de Vlaamse Ombudsdienst is vastgelegd in het Ombudsdecreet en het bijhorende Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Ombudsdienst: