Diploma Secundair onderwijs
Organisatie Departement Welzijn, Volksgezondheid En Gezin

De functie in het kort

Ben jij op zoek naar een uitdagende job waarin dossieropvolging en contacten met klanten centraal staan? Ben je klantgericht ingesteld? Neem je zelf graag initiatief om zaken op te zoeken in de uitgewerkte handleidingen.

Dan ben jij de administratief projectbegeleider die wij zoeken!

De afdeling VIPA (Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is op zoek naar een gemotiveerde en proactieve medewerker om het team dossierbeheer te versterken. Het VIPA verleent investeringssteun voor infrastructuurwerken aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

Als administratief projectbegeleider ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en administratieve opvolging van subsidieaanvragen en sta je in nauw contact met de klanten. Je komt terecht in een klein team van 6 personen en verwerft de nodige kennis door training-on-the-job. Ervaring is dus geen absolute vereiste.

Wie zoeken we?

FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

 • Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde rang (rang C1) of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Of

 • Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal van de rang C1 en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking1 .

Of

 • Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in de rang C1 met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling2 voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van medewerker (VPS art. III 22).

TECHNISCHE COMPETENTIES

 • Je kan vlot overweg met PC en hebt een stevige, praktische kennis van Excel, Outlook en Word
 • Je hebt goede administratief-organisatorische vaardigheden

TOELATINGSVOORWAARDE

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 3. Je ben geslaagd voor de selectieprocedure.

Wat bieden we?

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt r uime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Het gebouw is voorzien van een fitnessaccommodatie en faciliteiten voor fietsers (douches e.d.m.).
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever. De werklocatie op zich ligt op 5 minuten wandelen van het Noordstation.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag, 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van medewerker (rang C1, salarisschaal C11). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 1.988,54 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 6 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
 • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Thuiswerk is mogelijk na de inwerkperiode met een maximum van 2x/week.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

SELECTIEPROCEDURE

1. CV-SCREENING & VOORSELECTIE

 • Deze fase is eliminerend. Enkel de 6 best scorende kandidaten die minstens 50% behalen op de bovenvermelde criteria gaan naar de volgende fase van de selectieprocedure.
 • De cv-screening vindt plaats tussen de week van 30/9 en de week van 7/10/2019 (periode onder voorbehoud).

 

2. COMPUTERGESTUURDE SCREENING

 • De selectiefase is adviserend vindt plaats in het Ellipsgebouw te Brussel tussen de week van 7/10 en week van 21/10/2019 (periode onder voorbehoud).

 

3. EINDSELECTIE: JURYGESPREK (EVENTUEEL AAGEVULD MET EEN VAKINHOUDELIJKE PROEF)

 • De selectiefase is eliminerend vindt plaats in het Ellipsgebouw te Brussel tussen de week van 7/10 en week van 21/10/2019 (periode onder voorbehoud).

 

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je het sollicitatieformulier gebruikt
 • je je kandidatuur uiterlijk op vrijdag 27 september 2019 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).
 
 Solliciteer ten laatste op vrijdag 27 september 2019.

 Meer info op: www.werkenvoorvlaanderen.be.

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten