Diploma Graduaats- of bachelordiploma
Organisatie Departement Omgeving
Contract Voorbehouden voor personen met arbeidshandicap (Voltijds)
Solliciteer Solliciteer Tot en met 21 oktober 2019

De functie in het kort

Als Administratieve Centrummedewerker De Vroente ben je verantwoordelijk voor het reservatiesysteem. Daarnaast ondersteun je ook het onthaal en zorg je voor een correcte afhandeling van de financiële dossiers. Ben jij iemand die goed kan plannen en die zelfstandig kan werken? Dan is onderstaande vacature iets voor jou! Je bent ook ordelijk en zorgt ervoor dat alle materiaal op de juiste plaats wordt opgeborgen.

Deze vacature wil kansen geven aan werkzoekenden die het omwille van hun handicap of ziekte moeilijker hebben op de arbeidsmarkt.

Wie zoeken we?

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

 1. Je komt voor onbepaalde duur in aanmerking voor toegang tot een beschutte werkplaats of voor een Vlaamse ondersteuningspremie op basis van een beslissing van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (https://www.vdab.be/arbeidshandicap/defaultwz.shtml#stappenplan)
  Of je hebt een bijstandsveld W2 of W3, toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

 2. Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

  Je kunt ook deelnemen aan de selectie indien je binnenkort afstudeert en tegen 31 augustus het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

  Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 3. Je hebt een eerste functierelevante ervaring in een administratieve ondersteunende functie.

  Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (jurgen.brems@vlaanderen.be, 0492 089 499).

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.

 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2372,59 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulatorkun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vindt u meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor u solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo hebt u steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Jurgen Brems

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten