De functie in het kort

Heb je interesse in het landbouwbeleid en de beleidsevaluatie hieromtrent? Heb je zin om mee aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te werken? Coördineer je ten slotte graag en kan je nauwkeurig werken met cijfers? Dan ben jij de Beleidsmedewerker GLB monitoring en evaluatie die wij zoeken!


Als beleidsmedewerker gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) monitoring en evaluatie sta je in voor de beleidsondersteuning in kader van het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). In deze functie staat de planning, opvolging en evaluatie van het GLB centraal.  

Je komt terecht in het enthousiaste Team GLB-coördinatie, waar je nauw zal samenwerken met de andere collega’s van het team. Je zorgt mee voor een accurate planning en opvolging van de indicatoren, in constructieve samenwerking met de maatregelexperten uit diverse afdelingen (binnen en buiten het Departement Landbouw en Visserij). Concreet zal in 2020 intens gewerkt worden aan het plannen van de indicatoren voor verschillende GLB-maatregelen van het nieuwe GLB-plan, dat waarschijnlijk eind 2020 zal ingediend worden bij de Europese Commissie. 

Je werkt mee aan de opmaak van het jaarverslag, dat jaarlijks moet ingediend worden bij de Europese Commissie. 

Daarnaast sta je ook in voor de evaluatie van het GLB. Hierin zal je in de eerste plaats een coördinerende rol spelen. Je stelt een meerjarig evaluatieplan op en zal een aantal evaluaties zelf mee begeleiden. Voor de evaluatietaken zal je nauw samenwerken met de collega’s van dienst Kennis van het departement. 

Voor beide aspecten volg je de relevante Europese richtlijnen van dichtbij op en onderhoud je contacten met de Europese Commissie en met collega’s uit Wallonië en andere lidstaten.

Wie zoeken we?

  •  Je hebt een Master diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van bepaalde duur – 2 jaar.
  • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
  • We bieden je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
  • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
  • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
  • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
  • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal minimaal 3.204,70 euro/maand, reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Willem Sunaert

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten