De functie in het kort

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, staat in voor het realiseren en ontwikkelen van functionele, kwaliteitsvolle, betaalbare en duurzame schoolgebouwen in Vlaanderen. Dit wordt in eerste instantie verwezenlijkt door het subsidiëren van bouwprojecten. Daarnaast speelt het agentschap een coördinerende rol in de financiering van bouwprojecten door middel van publiek-private samenwerking.

Investeren in schoolgebouwen is echter meer dan investeren in stenen. Schoolgebouwen worden immers verondersteld het pedagogisch project van een school ruimtelijk te omkaderen en te ondersteunen. Ze spelen doorheen hun ontwerp en organisatie even goed in op de trends en evoluties die zich binnen het onderwijs en de samenleving voordoen.

Om dit engagement te kunnen waarmaken worden een aantal langetermijnprojecten ontwikkeld, en dit overeenkomstig de strategische en operationele doelstellingen van het agentschap.

Binnen dit specifieke beleidsterrein wenst het agentschap verder te bouwen aan het analyseren, het kennis verwerven, en het adviseren van de ontwikkelingen rond scholenbouw.

De functie van burgerlijk ingenieur-architect is ondergebracht bij de afdeling Kennis en Advisering. De afdeling bestaat uit 4 stafmedewerkers/architecten en een ondersteunend medewerker en wordt aangestuurd door een afdelingsverantwoordelijke. We zoeken een collega die ons team op zeer korte termijn kan versterken. Na een inwerkperiode kan je meewerken aan afdelingoverschrijdende projecten.

Meer informatie kan je terugvinden op www.agion.be

Wie zoeken we?

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

-Je hebt een diploma burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect of een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen

Als je je diploma in een ander land dan België behaalde dan moet je bij je sollicitatie een attest van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen, www.ond.vlaanderen.be/naric) kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het buitenlands diploma gelijkwaardig is verklaard met het hiervoor vermeld diploma.

Heb je je diploma behaald in een andere taal dan het Nederlands, dan moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be)

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde:

-Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Ben je tewerkgesteld in een salarisschaal gekoppeld aan een andere graad binnen de diensten van de Vlaamse overheid dan dien je te beschikken over het vereiste masterdiploma.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met Laure Stroo, laure.stroo@agion.be (opent in uw e-mail applicatie) , 02/221 05 59.

Wat bieden we?

- Een voltijds contract van bepaalde duur voor één jaar met onmiddellijke indiensttreding in de graad van ingenieur (A121), er is echter een mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde duur.

-Een boeiende baan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen.

-Een individueel vormingsprogramma waarbinnen je de werking van de afdeling leert kennen.

-Een bruto maandsalaris van minimaal 3738,11 euro, reglementaire toelagen niet inbegrepen. Indien je dat wenst, kan je zelf via https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage.

- Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Mogelijke relevante beroepservaring kan erkend worden door de lijnmanager in functie van de vereisten van de job.

-Gratis Hospitalisatieverzekering en woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

-Ons kantoor is gelegen nabij het station Brussel-Noord (Consciencegebouw).

- Maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag en voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas

- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, een systeem van glijdende werktijden en de mogelijkheid om te telewerken. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/werken-voor-vlaanderen

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Mevr. Laure Stroo

  Heb je interesse in deze functie? Solliciteren kan tot en met 2/02/2020.

  Stuur het standaard-cv samen met een kopie/scan van je diploma

  -        per mail naar laure.stroo@agion.be

  OF

        -    per post naar Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

  T.a.v. Laure Stroo, Rekrutering en Selectie

  Koning Albert II laan 15

  1210 Brussel

  Het sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be.

  Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature. . We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

  Extra documenten