Diploma Graduaats- of bachelordiploma
Locatie Departement Onderwijs en Vorming , Sint-joost-ten-node
Contract Bepaalde duur

Functieomschrijving

Je maakt voor 50 % van je tijd deel uit van de Lerarenkaart-ploeg en draagt de Lerarenkaart uit in het onderwijslandschap als instrument van waardering en professionalisering:
● Je wekt de voordelen van de Lerarenkaart tot leven met creatieve invalshoeken, originele verhalen en frisse online content.
● Je maakt en onderhoudt de inhoud van lerarenkaart.be
● Je bent, samen met de rest het team, een drijvende kracht achter de organisatie van lerarendagen.
● Je volgt nieuwe tendensen in het werkveld en speelt daarop in. Je weet welke voordelen leraren nodig hebben (‘why would they care’). Je bewaakt de grens tussen educatieve en commerciële voordelen.
● Je zorgt voor een duurzame B2B relatie met de partners van de Lerarenkaart.
● Je gaat op zoek naar het meest actuele aanbod aan acties en voordelen. Daarvoor werk je samen met de meest uiteenlopende partnerorganisaties.
● Je bouwt mee aan de (langetermijn)visie van Klasse, hoe de Lerarenkaart daarin past en hoe Klasse zijn werking verstrekt met boodschappen van externe partners.
● Je bouwt een professioneel netwerk uit.

De andere 50 % van je tijd ben je lid van de redactieploeg en bedenkt originele invalshoeken bij inhoudelijke thema’s:
● Je vertaalt content in originele teksten, activiteiten (op school) en (social media-) campagnes.
● Je schrijft wervende en overtuigende teksten voor een multimediaal project.
● Je werkt acties en campagnes, eventueel samen met partnerorganisaties, van a tot z uit of coördineert ze.
● Je denkt mee over het beeldgebruik en brengt ideeën aan.
● Je werkt en denkt creatief mee aan de invulling van het globale communicatieproject Klasse.

Profiel

Je bent minstens in het bezit van een bachelordiploma.

Je bent tewerkgesteld in het onderwijs en hebt minimaal 1 jaar ervaring.

Je nieuwe opdracht start zo snel mogelijk, maar ten laatste op 1 september 2019. Je werkt als gedetacheerde leraar. Dit betekent dat je personeelslid blijft van je school maar tijdelijk een andere opdracht krijgt. Anciënniteit en loon lopen verder. De overeenkomst geldt voor één jaar en kan daarna verlengd worden. Omdat het om een voltijdse betrekking gaat, komen alleen personeelsleden in aanmerking die voltijds aan de slag zijn. Je hoeft niet vastbenoemd te zijn. Personeelsleden uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de CLB's komen in aanmerking.

Als je je diploma in een ander land dan België behaalde dan moet je bij je sollicitatie een attest van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen, www.ond.vlaanderen.be/naric) kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het buitenlands diploma gelijkwaardig is verklaard met het hiervoor vermeld diploma. Heb je je diploma behaald in een andere taal dan het Nederlands, dan moet je een taaltest afleggen bij Selor.

Voor vaktechnische competenties zie selectiereglement.

Aanbod

Wij bieden je een boeiende baan aan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt kansen voor eigen inbreng, initiatief, verantwoordelijkheid en breed engagement. Er is ook tijd voor in-service training, begeleiding en vorming.


Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming is gehuisvest op wandelafstand van het Noordstation te Brussel, is uitgerust met moderne kantoorapparatuur en beschikt over een eigen personeelsrestaurant. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is ook een parkeergarage onder het gebouw.

Als gedetacheerde leerkrachtᶥ behoud je je betrekking in je eigen school (vervanging voor de duur van de detachering), wat anciënniteit betreft gelijkgesteld met ‘dienstactiviteit’.


Je onderwijsloon wordt gewoon doorbetaald. Gedetacheerde leerkrachtenᶥ hebben bovenop hun gewoon loon recht op een extra detacheringsvergoeding (afhankelijk van je diploma).

Elke medewerker presteert volgens de 38-uren week, soepel op te nemen volgens een evenwichtig en persoonlijk flexibel werkplan. Avond- en weekendwerk maken soms deel uit van het takenpakket. Die uren kunnen gecompenseerd worden maar er is geen extra financiële vergoeding voor. Er zijn glijdende werktijden (met een verplichte middagpauze van 30 minuten).

Je schoolvakantie wordt vervangen door de vakantieregeling volgens het ambtenarenstelsel d.w.z. 35 dagen verlof per jaar, vrij op te nemen. Aanvullend op dit verlof krijg je de week tussen kerstdag en Nieuwjaar en de vaste feest- en decretale dagen nl. paasmaandag, O.H.Hemelvaart, 1 mei, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 en 2 november, 11 november en 15 november.

Tijdens de schoolvakanties is er professionele opvang voor kinderen van 3 tot 13 jaar.

Indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, heb je recht op een gratis abonnement, eventueel aangevuld met een fietsvergoeding. Voor extra opdrachten krijg je een vergoeding voor je treinticket of het aantal kilometers met de wagen (vertrek van thuis uit of vanuit Brussel).

Bovendien wordt er je een gratis hospitalisatieverzekering aangeboden.

Plaats tewerkstelling

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon Melissa Lievens

 

Solliciteren kan tot en met 27 mei 2019 ‘s avonds.

 

Vul het sollicitatieformulier in en stuur het bij voorkeur via mail naar sollicitaties.departement@ond.vlaanderen.be

 

Vergeet niet om bovenaan je sollicitatiebrief het vacaturenummer te vermelden.

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten

Gerelateerde vacatures