De functie in het kort

Als depotspecialist Logistiek en Verwerking werk je in het team Depot van het agentschap Onroerend Erfgoed. Vanuit het Onroerenderfgoeddecreet bekeken, neemt het depot van het agentschap twee rollen op zich:

 • Als verwerkingsdepot speelt het een rol in het archeologisch proces van “de erkend archeoloog”, waarbij de Code van Goede Praktijk als standaard wordt aangehouden en de interne onderzoekers tot de doelgroep behoren;
 • Als erkend onroerenderfgoeddepot voor langdurige deponeringen van archeologische ensembles, waarbij de erkenningsvoorwaarden- en criteria voor onroerenderfgoeddepots van belang zijn. Tot de doelgroep voor deze rol behoort de (interne en externe) onderzoeker en het grote publiek.

In beide rollen neemt de depotspecialist Logistiek en Verwerking taken op zich.

Als coördinator Logistiek en Verwerking ben je verantwoordelijk voor de algemene dagelijkse leiding, organisatie, coördinatie en inhoudelijke werkplanning van een ploeg van een tiental depotmedewerkers die instaan voor de correcte verwerking, verpakking en ontsluiting van vondsten en stalen in het depot en de logistieke ondersteuning van team Archeologie op het terrein.

Een volledige functieomschrijving vind je terug in het selectiereglement als bijlage.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een bachelor-diploma waardoor je in aanmerking komt voor de graad van Deskundige.
 • Je hebt affiniteit met archeologische erfgoedzorg en het aansturen van groep medewerkers.
 • Relevante ervaring in een gelijkaardige functie strekt tot aanbeveling.

Wat bieden we?

 • Onmiddellijke indiensttreding met een contract onbepaalde duur
 • De werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.

 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag).

 • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B111) met de bijbehorende salarisschaal

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Mevr. Kim Quintelier

  Als je wilt solliciteren voor deze vacature, vul het sollicitatieformulier in en stuur het voor 19/12/2019 naar vacatures@onroerenderfgoed.be . Je kandidatuur is enkel geldig als het sollicitatieformulier volledig ingevuld is voor 19/12/2019, 10u00. Vermeld bij je sollicitatie volgende referentie:: ‘201912 Depotspecialist’ 

  SELECTIEPROCEDURE 

  • Aan de hand van het door jou ingevuld sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet.

  • Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen kunnen deelnemen aan de procedure

  Na deze screening volgt een gesprek met casus. 

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

  Extra documenten