De functie in het kort

Heb jij interesse in een internationale job waarbij je instaat voor het goede beheer en management van een gereputeerde stichting? Dan is deze detachering naar de Cité Internationale Universitaire in Parijs vast iets voor jou!

De Fondation Biermans-Lapôtre (Maison des Etudiants belges et luxembourgeois) op de campus van de Cité Internationale Universitaire de Paris gaat over tot de selectie van een directeur/directrice.

De Stichting Biermans-Lapôtre, Huis van de Belgische en Luxemburgse studenten in de Cité Internationale Universitaire de Paris, ontvangt sinds 1926 ieder jaar meer dan 500 studenten, vorsers en professoren uit alle hoeken van de wereld. Sinds de oprichting hebben dus zowat 25.000 studenten een kamer in de Stichting betrokken. Dit huis is een oord van studie en ontmoeting in dienst van de internationale mobiliteit. Zo heeft het al studenten en vorsers van 23 verschillende nationaliteiten gehuisvest.

Wie zoeken we?

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze :

-  voor de voorziene duur van hun detachering bij de Fondation Biermans-Lapôtre als vastbenoemde of als contractueel ter beschikking worden gesteld door een Belgische overheid (de federale overheid of een gefedereerde overheid, afhankelijk van hun respectieve bevoegdheden) en de Luxemburgse overheid  of met de instemming van deze overheden verlof kunnen genieten

-  houder zijn van een universitair diploma, vertrouwd zijn met kwesties inzake universitair beheer en een Franse intellectuele vorming hebben

-  op het adres van de stichting verblijven. De directeur/directrice beschikt op het adres van de stichting over een ambtswoning die hij/zij ook effectief moet bewonen

-  onderlegd zijn in administratief beheer

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Wat bieden we?

  • Een boeiende detachering naar bruisende internationale context.
  • De ambtsperiode van de directeur/directrice duurt 4 jaar en kan eenmalig worden verlengd voor een periode van 2 jaar.
  • De directeur/directrice heeft recht op een expatriëringsvergoeding, die door de raad van bestuur wordt vastgelegd.
  • Mits instemming van de voorzitter van de Fondation Biermans-Lapôtre mag de directeur/directrice desgevallend een academische functie uitoefenen met een maximum van 60 uur op jaarbasis.

Voor vragen betreffende werkvoorwaarden, maaltijdcheques, verlofdagen en aanvullende hospitalisatieverzekering kan u terecht bij Mme Diane Miller – diane.miller@fbl-paris.org (opent in uw e-mail applicatie) of Algemeen Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Parijs, Dhr Gaëtan Poelman - gaetan.poelman@flanders.eu (opent in uw e-mail applicatie)

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be (opent in nieuw venster)

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Estelle Eustacchio

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten