De functie in het kort

Je verzorgt het dossierbeheer en staat in voor het salarisbeheer en uitbetaling van de personeelsleden. Je ontvangt en verwerkt de opdrachten tot betaling.

Je behandelt personeelszaken als ziekteverlof, bevallingsverlof, diverste verlofstelsels, de vaste benoeming, de ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking,...

Je bent het aanspreekpunt voor schoolsecretariaten, directies en personeelsleden op vlak van personeelsreglemetering en informeert hen actief over de toepassing ervan.

Je neemt op termijn extra taken op zoals het deelnemen aan testen bij nieuwe applicaties, het meewerken aan interne en/of externe opleiding, ....

Je neemt initiatief binnen de beleidsuitvoering op vlak van personeelsdossiers onderwijs en uit je mening op basis van een afgewogen analyse.

Wie zoeken we?

Deelnemingsvoorwaarden: Je bent in het bezit van een bachelor diploma.

Technische competenties

 • Je beschikt over een degelijke kennis of bent bereid je in te werken in de regelgeving over onderwijspersoneel.
 • Je hebt een degelijke kennis van MS-Office toepassingen, zo mogelijk ook Excel en Access, of bent bereid deze te verwerven.

Persoonsgebonden competenties

 • Klantgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Samenwerken
 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Zorgvuldigheid

Wat bieden we?

 • Je wordt aangeworven met een contract van één jaar.
 • Je aanvangssalaris is minimaal 2.367,81 euro bruto per maand.
 • AGODI werkt volgens de principes van het Nieuwe Werken, er zijn flexibele thuiswerkmogelijkheden en tijdens de schoolvakanties is er professionele opvang voor kinderen van 3 tot en met 13 jaar.
 • Je hebt recht op 35 vakantiedagen op jaarbasis.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Je hebt recht op voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Mevr. Christelle Van De Vijver

 De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

Solliciteren kan tot en met 31 augustus 2020.

Om te solliciteren stuur je het standaard-cv bij voorkeur naar wervingen.agodi@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer.

Voor meer informatie over de functie, de selectieprocedure en de contactgegevens, raadpleeg je de toegevoegde functiebeschrijving.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten