Diploma Master diploma
Locatie Departement Omgeving , Geraardsbergen
Contract Bepaalde duur
Solliciteer Solliciteer tot en met 27 mei 2019

Functieomschrijving

Ben je een gedreven, communicatieve teamplayer met zin voor initiatief en wil je graag mee je schouders zetten onder de uitwerking van een natuur- en milieu-educatief vormingsprogramma? Dan is onderstaande functie iets voor jou!

Als educator verzorg je mee de inhoudelijke en praktische werking van De Helix en werk je concrete acties uit rond de centrale thema’s natuur, milieu, omgeving en duurzame ontwikkeling en dit voor diverse doelgroepen (basis, secundair en hoger onderwijs, kinderen en jongeren buiten schoolverband, gezinnen en families, jeugdwerk en seniorengroepen, socio-culturele verenigingen, werknemers van bedrijven of organisaties, losse bezoekers, …).
Je staat ook in voor de goede dagdagelijkse werking van het centrum en stelt je flexibel op bij de afwezigheid van een collega.
Daarnaast wordt er initiatief en medewerking verwacht rond thema’s die binnen de afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij worden opgenomen, zoals groene economie, ontsnippering, klimaatverandering, energie, omgeving, ruimte,…. Op deze manier draag je ook bij tot de doelstellingen van het Departement Omgeving en de Vlaamse overheid.

De Helix, Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu, stimuleert en ondersteunt educatie en vorming rond milieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Het centrum ontwikkelt innoverende educatieve producten en methodieken voor diverse doelgroepen.

Lees meer over de functie en het takenpakket in het selectiereglement.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor ( www.selor.be).

2) Je bent een vast benoemde leerkracht (voor minimaal 80%) in het basis, secundair of hoger onderwijs.

Aanwervingsvereisten:
Om gedetacheerd te kunnen worden, moet je als leerkracht vast benoemd zijn waardoor je "verlof wegens opdracht" kan aanvragen. Meer informatie hierover kan je terugvinden op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verlof-wegens-opdracht.
Dit verlof kan voltijds of deeltijds verkregen worden. Deze functie vergt een beschikbaarheid van minimum 80%. Je dient dus voor minimaal 80% benoemd te zijn.
De gedetacheerde leerkracht blijft werknemer van zijn/haar Schoolbestuur/Inrichtende Macht die de toelating voor het verlof moet verlenen, waarna de minister van Onderwijs het verlof kan toestaan. Het departement Onderwijs blijft zijn/haar wedde betalen. Er is een regeling uitgewerkt waarbij het Departement Omgeving de wedde terugbetaalt aan het departement Onderwijs en Vorming. Voor verdere details inzake dit specifieke statuut kan je je tot de personeelsdienst van je school wenden.

Lees meer over het profiel in het selectiereglement

Aanbod

Als gedetacheerde leerkracht bieden wij je een contractuele arbeidsovereenkomst op jaarbasis met indiensttreding vanaf 1 september 2019, met telkens de mogelijkheid tot verlenging na goedkeuring van je detachering.
Een aantrekkelijke en maatschappelijk relevante functie wegens het grote gamma aan activiteiten en thema’s en veel contacten met collega’s binnen de overheid en partnerorganisaties. Je tewerkstelling gebeurt bij het Departement Omgeving in De Helix in Grimminge.

De Vlaamse overheid is een moderne en dynamische werkgever die zich onderscheidt door een combinatie van troeven en voordelen:
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
• Je werkt in een systeem van glijdende werktijden
• We bieden gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een gratis hospitalisatieverzekering, vergoedingen voor reis- en verblijfskosten.
• Je wordt aangeworven als gedetacheerde leerkracht volgens de financiële bepalingen van uw statuut bij het Departement Onderwijs en Vorming.
• Je hebt 35 dagen verlof, ook verlof tussen Kerst en Nieuwjaar.
• Je werkt in een organisatie die aandacht besteedt aan gelijke kansen en diversiteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon Jurgen Brems

Solliciteren kan tot en met 27/05/2019. Stuur het sollicitatieformulier en je benoemingsbesluit met een kopie van je diploma bij voorkeur per e-mail naar werkenvoor@vlaanderen.be t.a.v. Jurgen Brems. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer 28332.

Heb je geen PC? Dan kan je bij het selectiecentrum, tel. 02 553 01 08 het sollicitatieformulier op papier opvragen en het ons per post terugbezorgen naar volgend adres: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

De sollicitatieprocedure bestaat uit
1) een cv-screening op basis van de formele voorwaarden en een voorselectie op basis van de vragenlijst indien meer dan 6 kandidaten na cv-screening in de week van 03/06/2019.
2) Een jurygesprek plus persoonlijkheidstest en case op 11/06/2019in De Helix. De persoonlijkheidstest kan op voorhand thuis ingevuld worden.

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Dominique Mattheeuws
Centrumverantwoordelijke De Helix
dominique.mattheeuws@vlaanderen.be
0499 59 32 63

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Jurgen Brems
selectieverantwoordelijke
jurgen.brems@vlaanderen.be
0492 089 499

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de selectieverantwoordelijke.

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog!

 

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten

Gerelateerde vacatures