De functie in het kort

 • Jouw werkgebied situeert zich binnen regio Noord die de provincie Antwerpen en een aansluitend deel van de provincie Oost-Vlaanderen (noord-zuid lijn Laarne, Wetteren, Lokeren en Moerbeke) omvat.
 • Je geeft advies over of toelating voor ingrepen voor het beheer en herwaardering van het bouwkundig en het landschappelijk erfgoed volgens de regelgeving onroerend erfgoed. Je behandelt premieaanvragen en volgt werven en inrichtings- en beheerprojecten op. Je doet hiertoe het nodige vooroverleg met alle betrokken actoren evenals de noodzakelijke administratieve dossierverwerking. Je geeft ook input in MER's en RUP’s en behandelt de dossiers die volgens de Codex Ruimtelijke Ordening ter advies voorgelegd worden;
 • Je begeleidt de opmaak van beheersplannen vanuit een disciplineoverschrijdende visie;
 • Je helpt bij het opstellen van de beheersdoelstellingen in beschermingsdossiers voor monumenten en stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologische zones;
 • Je start waar nodig een handhavingstraject en volgt het op;
 • Je gaat in overleg met de klant en stelt je daarbij oplossingsgericht en proactief op, je kijkt hoe de noden van de klant kunnen verzoend worden met de beschermde erfgoedwaarden;

....

Een volledige functieomschrijving vind je in het vacaturebericht als bijlage.

Wie zoeken we?

Je bent in het bezit van een van volgende diploma’s of een gelijkwaardig diploma:

master architect, master in de ingenieurswetenschappen architectuur, master in de geschiedenis, master in de kunstwetenschappen, master in de geografie, master erfgoedstudies.

Strekken tot aanbeveling:

 • een bijkomende relevante masteropleiding zoals een master in de monumenten- en landschapszorg/’science in conservation of monuments and sites’ of een master erfgoedstudies of postgraduaat Renovatietechnieken en monumentenzorg;
 • een master in de stedenbouw en ruimtelijke planning;
 • relevante werkervaring in de erfgoedzorg

Wat bieden we?

 • Een contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.
 • De werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag). Je wordt aangeworven in de graad van Adjunct van de directeur (rang A111) met de bijbehorende salarisschaal. Je aanvangssalaris is minimaal 2001,38 euro (nettomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
 • Relevante erkende beroepservaring in de openbare sector kan volledig in rekening gebracht worden. Erkende ervaring in de private sector kan voor maximum twintig jaar anciënniteit in rekening gebracht worden.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Dhr. Marc De Borgher

Spreekt deze functie je aan? Stuur dan snel je CV met bijhorende motivatiebrief per e-mail naar: vacatures@onroerenderfgoed.be. Solliciteren kan tot en met 19 december 2019.Vermeld bij je sollicitatie volgende referentie: “201914 erfgoedconsulent bouwkundig en landschappelijk erfgoed – regio Noord”.

 SELECTIEPROCEDURE 

 • CV-screening : je cv wordt zorgvuldig vergeleken met de gevraagde ervaring en de gevraagde technische en persoonsgebonden competenties

 • Interview + case (medio januari): er wordt een gestructureerd interview gehouden waarin zowel je motivatie, je ervaring en de gevraagde competenties worden bevraagd 

WERFRESERVE

Bij deze aanwerving wordt een werfreserve aangelegd van 2 jaar. Deze termijn kan verlengd worden door de leidend ambtenaar van het agentschap.

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten