De functie in het kort

Jouw toekomstig werkgebied situeert zich binnen regio West die de provincie West-Vlaanderen en een groot deel van de provincie Oost-Vlaanderen.

Je geeft advies over of toelating voor ingrepen voor het beheer en herwaardering van het bouwkundig erfgoed volgens de regelgeving onroerend erfgoed. Je behandelt premieaanvragen en volgt werven op. Je doet hiertoe het nodige vooroverleg met alle betrokken actoren evenals de noodzakelijke administratieve dossierverwerking. Je geeft ook input in MER's en RUP’s en behandelt de dossiers die volgens de Codex Ruimtelijke Ordening ter advies voorgelegd worden;

Je begeleidt de opmaak van beheersplannen vanuit een disciplineoverschrijdende visie; helpt bij het opstellen van de beheersdoelstellingen in beschermingsdossiers voor monumenten en stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologische zones; je start waar nodig een handhavingstraject en volgt het op; gaat in overleg met de klant en stelt je daarbij oplossingsgericht en proactief op, je kijkt hoe de noden van de klant kunnen verzoend worden met de beschermde erfgoedwaarden; ....

In het selectiereglement als bijlage vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert.

Wie zoeken we?

Je bent in het bezit van een van volgende diploma’s of een gelijkwaardig diploma:

master architect, master in de ingenieurswetenschappen architectuur, master in de geschiedenis, master in de kunstwetenschappen, master erfgoedstudies.

Strekken tot aanbeveling:

  • een bijkomende relevante masteropleiding zoals een master in de monumenten- en landschapszorg/’science in conservation of monuments and sites’ of een master erfgoedstudies of postgraduaat Renovatietechnieken en monumentenzorg;
  • relevante werkervaring in de erfgoedzorg en technische onderlegdheid in conservatie en restauratie.

Wat bieden we?

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract onbepaalde duur – ruime opleidings- en ontplooiingskansen – 35 dagen verlof en vrijaf tussen Kerst en nieuwjaar – gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering - glijdende werkuren - mogelijkheid tot telewerk

Je wordt aangeworven in de graad van Adjunct van de directeur, bruto aanvangssalaris bedraagt minimaal € 3.204,70 (0 jaar ervaring - salarisschaal A111) .

Relevante erkende beroepservaring in de openbare sector kan volledig in rekening gebracht worden. Erkende ervaring in de private sector kan voor maximum twintig jaar anciënniteit in rekening gebracht worden.

Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website : www.werkvoorvlaanderen.be (opent in nieuw venster)

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Dhr. Halewijn Missiaen

Spreekt deze functie je aan? Stuur dan snel je CV met bijhorende motivatiebrief per e-mail naar: vacatures@onroerenderfgoed.be.

Solliciteren kan tot 28 februari 2020 - 10 uur.Vermeld bij je sollicitatie volgende referentie: “202005 erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed – regio West”.

Selectieprocedure : 

  • CV-screening : je cv wordt zorgvuldig vergeleken met de gevraagde ervaring en de gevraagde technische en persoonsgebonden competenties
  • Persoonlijkheidsvragenlijst : word je via email bezorgd na uitnodiging interview
  • Interview + case (20/03): er wordt een gestructureerd interview gehouden waarin zowel je motivatie, je ervaring en de gevraagde competenties worden bevraagd

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten