De functie in het kort

Als erfgoedonderzoeker bouwkundig erfgoed werk je mee aan het tot stand brengen van een erfgoedbestand dat een representatieve getuige is van het leven in Vlaanderen. Hierbij hoort een transparante duiding en motivatie van de keuzes op basis van onderzoek, en heldere selectie- en waarderingscriteria.

Om dit bestand samen te stellen en te behouden voor toekomstige generaties, werk je mee aan het inzetten van het gepaste instrument (vaststelling, bescherming, onroerenderfgoedrichtplan, waarderingsrapport, handleiding …). De Vlaamse overheid hecht veel belang aan een brede participatie en samenwerking met lokale besturen. Je houdt daar rekening mee bij het uitvoeren van het onderzoek.

Ook de kwaliteitsbewaking en -verbetering van gegevens over het erfgoedbestand behoren tot het takenpakket. Je zorgt voor rechtszekere beschermingsbesluiten, en werkt mee aan de revisies en inhoudelijke verrijking van de Erfgoeddatabank.

De afdeling Onderzoek en Bescherming ontwikkelt ook expertise over erfgoedwaardering en erfgoedbeheer, waarmee ze het lokale erfgoedbeleid ondersteunt.

De afdeling streeft verder naar een maatschappelijke inbedding van haar werk, onder meer door afstemming met ruimtelijke ordening, maatschappelijke vraagstukken zoals energie en klimaat en hedendaagse ontwikkelingen in de architectuur.

Je voert deze opdracht uit in samenwerking met andere onderzoekers van de afdeling Onderzoek en Bescherming en andere collega’s binnen en buiten het agentschap. Bij alle onderzoek dat je uitvoert, pas je de ethische code voor wetenschappelijk onderzoek in België toe.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een master kunstwetenschappen, archeologie of geschiedenis of je hebt een gelijkwaardig diploma behaald.
 • Beschik je over een bijkomende diploma monumentenzorg, dan is dit een pluspunt.
 • Je hebt voor de functie relevante onderzoekservaring.

Wat bieden we?

 • Onmiddellijke indiensttreding met een contract onbepaalde duur.
 • De werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag). Je wordt aangeworven in de graad van wetenschappelijk attachér (rang A165) met de bijbehorende salarisschaal.
 • Relevante erkende beroepservaring in de openbare sector kan volledig in rekening gebracht worden. Erkende ervaring in de private sector kan voor maximum twintig jaar anciënniteit in rekening gebracht worden.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Mevr. Leen Meganck

  Als je wilt solliciteren voor deze vacature, vul het sollicitatieformulier in en stuur het voor 20 december naar vacatures@onroerenderfgoed.beJe kandidatuur is enkel geldig als het sollicitatieformulier volledig ingevuld is voor 20/12/2019, 10u00.  

  Vermeld bij je sollicitatie volgende referentie : ‘201913 erfgoedonderzoeker bouwkundig erfgoed’

   

  SELECTIEPROCEDURE 

  • Screening van het sollicitatieformulier

  • Selectiegesprek met casus 

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

  Extra documenten