De functie in het kort

De vacature situeert zich binnen de afdeling ICT van het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AGODI).

De afdeling ICT is verantwoordelijk voor het beheer van de informaticasystemen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten en ondersteunt ook het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen. Ze staat in voor de algemene ICT-planning van beide agentschappen en stuurt de externe ICT-dienstverlening aan. Naast het beheer van de operationele systemen is het van belang om voldoende beleids- en beheersinformatie beschikbaar te maken ten behoeve van AGODI en het ganse beleidsdomein. De afdeling zorgt voor de introductie van nieuwe ICT-systemen en bevordert de werkwijzen die ermee gepaard gaan.

Je takenpakket

Je taak als analist is om op basis van een businessanalyse, een functionele analyse en ontwerp voor concrete ICT gerelateerde toepassingen op te maken, te implementeren en op te volgen. Dit door een adequate, gestructureerde en coherente doorvertaling te maken tussen wat als oplossing gevraagd wordt en hoe dit functioneel zou kunnen vertaald worden in een ICT-ontwerp, in overeenstemming met de standaarden, architectuurkeuzes en specificaties van bestaande applicaties.

Wie zoeken we?

Diploma: zie vacaturebericht

Technische competenties

Je hebt de eigenschappen van een goede analist: initatief nemen, analiseren, zorgvuldigheid, samenwerken, … zitten je in het bloed.

Je beschikt over of bent bereid om volgende technische vaardigheden te verwerven

Kennis van gegevensmodellering en opstellen van use cases (Uml)

Kennis van businessanalyse (UML) en –tools.

Kennis van webservices (SOA)

Kennis van klassieke softwarepakketten

Kennis van relationele databanken (Oracle)

Kennis van XML

Je kan dit toepassen in verschillende omgevingen waterval en agile. Je hebt een goede kennis en overzicht van de ICT-technologie en de nieuwe ICT-trends

Wat bieden we?

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

Je wordt aangeworven met een contract voor onbepaalde duur.

Je wordt aangeworven in de graad van informaticus met de bijbehorende salarisschaal, A121. Indien je dat wenst, kan je zelf via www.werkenvoorvlaanderen.be (opent in nieuw venster) een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage. Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Deze relevante beroepservaring kan worden erkend door de lijnmanager in functie van de vereisten.

Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 EUR per gewerkte dag). Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. AGODI werkt volgens de principes van het Nieuwe Werken, er zijn flexibele thuiswerkmogelijkheden en tijdens de schoolvakanties is er een professionele opvang voor kinderen van 3 tot en met 13 jaar mogelijk.

Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.Voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Dhr. Jeroen Depoortere

 

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

Solliciteren kan, mits gebruik te maken van het bijgevoegde standaard CV, tot en met 31 augustus 2020.

Om te solliciteren stuur je het standaard-cv  naar wervingen.agodi@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer.

 Voor meer informatie over de functie, de selectieprocedure en de contactgegevens, raadpleeg je de toegevoegde functiebeschrijving.

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten