De functie in het kort

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming is op zoek naar een collega die als informaticus de centrale ICT cel wil versterken.

De functie behoort formeel tot het Agentschap voor Onderwijsdiensten en is daar geaffecteerd aan de afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel.

Je takenpakket

Projectleiding en applicatiebeheer van Mijn Onderwijs.

Mijn onderwijs is een persoonlijk en beveiligd platform naar scholen toe. Het is een realisatie van het Kenniscentrum Onderwijs en Vorming en zorgt voor een veilige informatie-uitwisseling. Als applicatiebeheerder fungeer je als eerste aanspreekpunt bij vragen, ga je na wat de nieuwe noden zijn, test je nieuwe functionaliteiten samen met de gebruikers en volg je de releases op. Bij grote uitbreidingen treed je op als projectleider.

API programmabeheer

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming zet sterk in op een moderne digitale infrastructuur gebaseerd op API’s. In kader van het open data programma zijn we gestart met de bouw van een aantal API’s. waarmee we informatie over instellingen en onderwijsaanbod aanbieden. Als product owner ben je het eerste aanspreekpunt bij vragen, analyseer je nieuwe noden en volg je ontwikkelingen op. Je helpt mee bij de uitbouw van een API portaal en beheert het globale API programma.

Ondersteuning Adobe AEM

Je geeft ondersteuning bij de creatie van sjablonen. Je beschikt hiervoor over een basiskennis Javascript of je bent bereid je deze eigen te maken. Je adviseert bij de verdere uitbouw van een formulierenplatform.

Cloud trends

Je volgt de nieuwe cloud trends en ontwikkelingen mee op en denkt mee na waar we deze kunnen inzetten.

Wie zoeken we?

Diploma: zie vacaturebericht

Technische competenties

Initiatief nemen, analyseren,zorgvuldigheid, samenwerken, … zitten je in het bloed.

Je beschikt over of bent bereid om volgende technische vaardigheden teverwerven

Kennis van API’s

Kennis van klassiekesoftwarepakketten

Kennis van relationele databanken(SQL)

Kennis vanXML

Kennis van Javascript is een pluspunt

Je hebt een goede kennis en overzicht van de ICT-technologie en de nieuweICT-trends

Wat bieden we?

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

Je wordt aangeworven met een contract voor onbepaalde duur.

Je wordt aangeworven in de graad van informaticus met de bijbehorende salarisschaal, A121.

Je aanvangsalaris bedraagt minimaal 3738,11 euro bruto per maand.

Indien je dat wenst, kan je zelf via www.werkenvoorvlaanderen.be (opent in nieuw venster) een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage. Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Deze relevante beroepservaring kan worden erkend door de lijnmanager in functie van de vereisten.

Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 EUR per gewerkte dag). Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er een professionele opvang voor kinderen van 3 tot en met 14 jaar.

Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.Voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Dhr. Ivan Segers

 

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

Solliciteren kan, mits gebruik te maken van het bijgevoegde standaard CV, tot en met 5 april 2020.

Om te solliciteren stuur je het standaard-cv  naar wervingen.agodi@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer.

 Voor meer informatie over de functie, de selectieprocedure en de contactgegevens, raadpleeg je de toegevoegde functiebeschrijving.

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten