De functie in het kort

Als jurist zal je ingeschakeld worden in de hierna vermelde beschreven werkzaamheden van de juridische dienst.

De juridische dienst heeft de volgende taken:

 • behandelen van de verzoekschriften ingediend bij de Raad van State tegen beslissingen van de overheid door personeelsleden uit het onderwijs of inrichtende machten;
 • behandelen van geschillen bij de burgerlijke rechtbanken tussen voornoemde personeelsleden of instanties e.a. en de Vlaamse gemeenschap;
 • verlenen van adviezen m.b.t. onderwijsreglementering of m.b.t. andere rechtsdomeinen, zowel t.a.v. internen als t.a.v. externen;
 • verzorgen van de dienstverlening rond professionele erkenningen van leerkrachten;
 • coördineren van de opvolging van de nieuwe onderwijsreglementering;
 • opvolgen van onderwijsontwikkelingen;
 • monitoren van de beleidsuitvoering en op basis hiervan rapporten opstellen ten behoeve van beleidsevaluatie- en voorbereiding (ziekterapport, arbeidsongevallen, arbeidsmarkt, bijdragen jaarverslag..);
 • vanuit de ervaring van de beleidsuitvoering een bijdrage leveren aan de beleidsvoorbereiding en –evaluatie;
 • fungeren als studiedienst voor het agentschap.

Daarnaast staat de juridische dienst in voor het secretariaat van verschillende commissies en beroepskamers:

 • De kamers van beroep voor tuchtzaken van onderwijspersoneelsleden;
 • De kamers van het college van beroep voor beroepen i.v.m. evaluaties van onderwijspersoneelsleden;
 • De Commissie Zorgvuldig Bestuur.

Wie zoeken we?

Deelnemingsvoorwaarden

Je hebt een diploma van licentiaat of master in de rechten.

Als je je diploma in een ander land dan België behaalde dan moet je bij je sollicitatie een attest van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming ( NARIC-Vlaanderen, www.ond.vlaanderen.be/naric (opent in nieuw venster) ) kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het buitenlands diploma gelijkwaardig is verklaard met het hiervoor vermeld diploma. Heb je je diploma behaald in een andere taal dan het Nederlands, dan moet je een taaltest afleggen bij Selor.

Je technische competenties

Je hebt een algemene juridische kennis en een goede kennis van publiek recht, burgerlijk recht en sociaal recht; kennis van onderwijsrecht strekt tot aanbeveling.

Je hebt zicht op de werking van de overheid.

Je hebt interesse voor het onderwijs in zijn totaliteit.

Je hebt een goede kennis van de courante informaticatoepassingen.

Je kan vlot juridische databanken raadplegen.

Je persoonsgebonden competenties

Verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, visie klantgerichtheid, oordeelsvorming, analyseren

Wat bieden we?

Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met een contract voor 1 jaar dat mits gunstige evaluatie reële perspectieven biedt op een contract van onbepaalde duur. Je aanvangssalaris is minimaal 39.224,73 euro (bruto jaarsalaris, aangepast aan de nieuwe index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Je bruto maandsalaris is dan 3.268,73 euro. Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Deze relevante beroepservaring wordt erkend door de lijnmanager in functie van de vereisten van de job. Indien het je interesseert kan je zelf via http://www.werkenvoorvlaanderen.be/ (opent in nieuw venster)een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage.

Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.

AGODI werkt volgens de principes van Het Nieuwe Werken, er zijn flexibele thuiswerkmogelijkheden en tijdens de schoolvakanties is er professionele opvang voor kinderen van 3 tot en met 14 jaar mogelijk.

Je geniet van een aantrekkelijke vakantieregeling en, indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, heb je recht op een gratis abonnement.

Bovendien ontvang je een gratis hospitalisatieverzekering en heb je recht op voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Mevr. Van De Vijver Christelle

 

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

Solliciteren kan tot en met 17 april 2020.

Om te solliciteren stuur je het standaard-cv bij voorkeur naar wervingen.agodi@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer.

Je kunt het cv ook sturen naar:

Agentschap voor Onderwijsdiensten

T.a.v. Hilde Ballon, Wervingen AGODI

Koning Albert II laan 15

 1210 Brussel

 De volledige functiebeschrijving, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure vind je in het toegevoegd document terug

 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten