De functie in het kort

Je verzorgt de bevoorrading van cursusmateriaal aan cursusorganisaties. Je maakt diploma’s en attesten aan. Afhankelijk van je persoonlijke competenties en interesses voer je andere beperkte administratieve taken uit ter ondersteuning van onze afdeling Sportkaderopleiding

Wie zoeken we?

 1. Je hebt minimaal 2 jaar functierelevante beroepservaring in een administratieve, ondersteunende functie waardoor je over 2 jaar ervaring beschikt met betrekking tot het opmaken van planningen.
 2. Je beschikt over minimum 6 maanden functierelevante beroepservaring met het uitvoeren van vervoersopdrachten of als professioneel bestuurder.
 3. Ervaring met betrekking tot wagenparkbeheer strekt tot de aanbeveling

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van assistent (rang D1, salarisschaal D111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 1880,28 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 4 maanden vormen een inwerkperiode.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Dhr. Frederik Temmerman

  Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 16 juli 2020.
  Je stuurt het ingevulde standaard sollicitatieformulier samen met een kopie van je rijbewijs:
  bij voorkeur via mail naar wervingen@sport.vlaanderen. Vermeld in het onderwerp van je mail of
  brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
  of per post naar: Sport Vlaanderen, afdeling HR,  Arenbergstraat 5, 1000 Brussel.

  Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:
  je het standaard sollicitatieformulier gebruikt
  je een kopie van je rijbewijs bezorgt
  je je kandidatuur uiterlijk op 16 juli 2020 naar ons stuurt (de datum van de poststempel
  of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

  Extra documenten