Diploma Master diploma
Organisatie Sport Vlaanderen
Contract Onbepaalde duur (Voltijds)
Solliciteer Solliciteer Tot en met 1 augustus 2019

De functie in het kort

Als pedagogisch begeleider sta je in voor het structureel professionaliseren, beleidsmatig opvolgen en
bijsturen van de sportkaderopleidingen in Vlaanderen. Dit doe je via het verlenen van advies en bieden
van begeleiding aan relevante partners van de Vlaamse Trainersschool. De ondersteuning die je biedt kan
zeer breed zijn zoals het geven van infosessies of delen van goede praktijken maar daarnaast werk je ook
op maat van de klant.

Je bent hierbij mede verantwoordelijk voor de realisatie van de 13 beleidsprioriteiten van de Vlaamse
Trainersschool (2019-2024) die onder meer bestaan uit:
- de begeleiding en coaching van docenten en cursusverantwoordelijken op het terrein
- de (inhoudelijke) redactie van cursusmateriaal
- het uitwerken van didactische hulpmiddelen (o.a. e-learning, e-publicaties, ontwikkelen van een
visie op het digitaliseren van cursusmateriaal)
- de tweejaarlijkse organisatie van de Dag van de Trainer
- het optimaliseren van de kwaliteitsindicatoren
- de ontwikkeling van beleidsmatige dashboards
- de projectmatige opvolging en verdere ontwikkeling van de Sportdatabank
- …
Afhankelijk van je persoonlijke competenties en interesses, kan de klemtoon meer op de pedagogische
ondersteuning of op het beleidsmatige gelegd worden.

Wie zoeken we?

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • Je beschikt over het diploma master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Wat bieden we?

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT - middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon - werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van adjunct van de directeur
  (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan
  worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten.
  Je aanvangssalaris is minimaal 3204,70 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index),
  reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
  kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na
  datum van de selectiebeslissing op te nemen.
 • Deze procedure voldoet aan de voorwaarden van een objectief wervingssysteem en geeft
  toegang tot toekomstige statutaire bevorderingsprocedures.


De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Dhr. Hans Ponnet

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 1 augustus 2019.
Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier, samen met:
- een kopie van je diploma
- een motivatiebrief
- een uitgewerkte visienota*
via mail naar wervingen@sport.vlaanderen. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het
vacaturenummer.

*De visienota bestaat uit volgende onderdelen:

 • Biedt de Vlaamse Trainersschool opleidingen 'zwerkbal' aan ? Motiveer je antwoord, waarom wel/niet ? (max. 1 blz.) 
 • Maak een kritische analyse van de informatie die je kan terugvinden op de volgende pagina van de website van de Vlaamse Trainersschool (https://www.sport.vlaanderen/vts ) en van de informatie die je kan vinden onder 'Mijn VTS' op deze pagina. (max. 1 blz.)
 • Maak een kritische analyse van de informatie die je kan terugvinden op de volgende pagina van de website van Sport Vlaanderen (https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/trainers/) (max. 1 blz.)
 • Beschrijf jouw visie op de belangrijkste beleidsuitdagingen van de Vlaamse Trainersschool voor 2019-2024 (max. 2 blz).

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:
- je het sollicitatieformulier gebruikt evenals een motivatiebrief
- je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
- je een verzorgde en kwaliteitsvolle visienota bezorgt
- je je kandidatuur uiterlijk op 1 augustus 2019 naar ons stuurt (de datum van poststempel of datum
verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten