Diploma Master diploma
Locatie Departement Omgeving , Brussel
Contract Bepaalde duur
Solliciteer Solliciteer tot en met 27 mei 2019

Functieomschrijving

Ben je een gedreven, communicatieve teamspeler met zin voor initiatief en wil je graag mee je schouders zetten onder de werking naar een duurzaam onderwijs? Heb je ook een goede kennis van de werking van het hoger onderwijs en kan je de theorie omzetten in de praktijk? Dan is onderstaande job iets voor jou!

Als procesbegeleider zet je in op het bevorderen van een duurzaam hoger onderwijs.
Je beoogt hierbij dat:
- Docenten, onderzoekers en studenten experimenteren met duurzaamheidsvraagstukken.
- Docenten, onderzoekers en studenten een duurzaamheidsreflex ontwikkelen en kennis en ervaring over duurzame ontwikkeling opdoen bij hun onderwijs-, onderzoeks- en studentactiviteiten.
- Het actievermogen bij docenten, onderzoekers en studenten groeit dankzij een gunstig en ondernemend klimaat binnen het hoger onderwijs.
Je werkt nauw samen met je collega’s binnen team educatie voor duurzame ontwikkeling. Je helpt bij de uitvoering van innovatieve projecten die een duurzaam hoger onderwijs beogen. Je versterkt de werking hierbij voornamelijk met het maken van een pedagogische vertaalslag, het bekend maken van het aanbod, de disseminatie van de resultaten van proefprojecten en het schrijven van wervende teksten. Je neemt ook actief deel aan interne overleg- en werkvergaderingen.

Lees meer over de functie en het takenpakket in het selectiereglement.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor ( www.selor.be).

2) Je bent een vast benoemde leerkracht (voor minimaal 80%) in het secundair onderwijs of in het hoger onderwijs. Indien je een leerkracht bent in het secundair onderwijs dan moet je 1 jaar aantoonbare beroepservaring hebben waaruit je kennis van de werking, structuur en pedagogische context van het hoger onderwijs blijkt.

Aanwervingsvereisten:
Om gedetacheerd te kunnen worden, moet je als leerkracht vast benoemd zijn waardoor je "verlof wegens opdracht" kan aanvragen. Meer informatie hierover kan je terugvinden op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verlof-wegens-opdracht.
Dit verlof kan voltijds of deeltijds verkregen worden. Deze functie vergt een beschikbaarheid van minimum 80%. Je dient dus voor minimaal 80% benoemd te zijn.
De gedetacheerde leerkracht blijft werknemer van zijn/haar Schoolbestuur/Inrichtende Macht die de toelating voor het verlof moet verlenen, waarna de minister van Onderwijs het verlof kan toestaan. Het departement Onderwijs blijft zijn/haar wedde betalen. Er is een regeling uitgewerkt waarbij het Departement Omgeving de wedde terugbetaalt aan het departement Onderwijs en Vorming. Voor verdere details inzake dit specifieke statuut kan je je tot de personeelsdienst van je school wenden.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke ( jurgen.brems@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie) en 0492 089 499).

Lees meer over het profiel in het selectiereglement

Aanbod

Als gedetacheerde leerkracht bieden wij je een contractuele arbeidsovereenkomst op jaarbasis met indiensttreding vanaf 1 september 2019, met telkens de mogelijkheid tot verlenging na goedkeuring van je detachering.
Een aantrekkelijke en maatschappelijk relevante functie wegens het grote gamma aan activiteiten en thema’s en veel contacten met collega’s binnen de overheid en partnerorganisaties. Je tewerkstelling gebeurt bij het Departement Omgeving in het Ferrarisgebouw (Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel).

De Vlaamse overheid is een moderne en dynamische werkgever die zich onderscheidt door een combinatie van troeven en voordelen:
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
• Je werkt in een systeem van glijdende werktijden
• We bieden gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een gratis hospitalisatieverzekering, vergoedingen voor reis- en verblijfskosten.
• Je wordt aangeworven als gedetacheerde leerkracht volgens de financiële bepalingen van uw statuut bij het Departement Onderwijs en Vorming.
• Je hebt 35 dagen verlof, ook verlof tussen Kerst en Nieuwjaar.
• Je werkt in een organisatie die aandacht besteedt aan gelijke kansen en diversiteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon Jurgen Brems

Solliciteren kan tot en met 27/05/2019. Stuur het sollicitatieformulier en je benoemingsbesluit met een kopie van je diploma bij voorkeur per e-mail naar werkenvoor@vlaanderen.be t.a.v. Jurgen Brems. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer 28858.

Heb je geen PC? Dan kan je bij het selectiecentrum, tel. 02 553 01 08 het sollicitatieformulier op papier opvragen en het ons per post terugbezorgen naar volgend adres: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

De sollicitatieprocedure bestaat uit
1) een cv-screening op basis van de formele voorwaarden en een voorselectie op basis van de vragenlijst indien meer dan 6 kandidaten na cv-screening in de week van 03/06/2019.
2) Een jurygesprek plus persoonlijkheidstest en case op 13/06/2019 in Brussel. De persoonlijkheidstest kan op voorhand thuis ingevuld worden.

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Gilles Bavay
Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij
Departement Omgeving
gilles.bavay@vlaanderen.be
02/553.80.98

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Jurgen Brems
selectieverantwoordelijke
jurgen.brems@vlaanderen.be
0492 089 499

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de selectieverantwoordelijke.

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog!

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten

Gerelateerde vacatures