De functie in het kort

Ben je iemand die voldoening haalt uit het (bege-)leiden van projecten en het adviseren van het management? Neem je graag de touwtjes in handen bij organisatorisch en inhoudelijke veranderingen en kan je weerstand ombuigen naar constructief samenwerken? Wil je samen met het management je stempel drukken op het beleid van de afdeling Justitiehuizen en haal je energie uit het inhoudelijk en methodisch ondersteunen van het werkveld?

Dan ben jij de geknipte persoon die we zoeken.
Je wordt verantwoordelijk voor de opvolging van 14 regionale justitiehuizen in Vlaanderen, elk aangestuurd door een directeur die aan jou rapporteert. Je hebt een verbindende rol tussen de justitiehuizen en het centrale bestuur. Ben je geboeid door justitie en het forensische werkveld in ruime zin en kan je makkelijk de vertaalslag maken van organisatiebeslissingen naar het werkveld? Stel je dan kandidaat voor deze boeiende en uitdagende job.

Om meer inzicht te geven in deze functie en de werkcontext binnen de afdeling Justitiehuizen, organiseren wij een online infosessie op woensdag 20 mei 2020. Inschrijven kan via volgend formulier: https://forms.gle/oFNLiooD1T8QGgHR8 (opent in nieuw venster)

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan ofwel de voorwaarden voor bevordering ofwel de voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

Voorwaarden voor bevordering binnen het niveau:

1) Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid in de graden van de rang A2 (directeur), A2M (hoofdadviseur) of A1 (adjunct van de directeur) ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de diensten van de Vlaamse overheid én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking en je wordt betaald in een salarisschaal in de graden van de rang A2 (directeur), A2M (hoofdadviseur) of A1 (adjunct van de directeur).

2) Je beschikt op datum van afsluiting van de kandidaturen:
- vanuit rang A1 over 12 jaar relevante beroepservaring
- vanuit rang A2 of A2M over 8 jaar relevante beroepservaring

3) Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

Voorwaarden voor horizontale mobiliteit:

1) Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Of je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking.

Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen de diensten van de Vlaamse overheid en hebt een vrijstelling voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

2) Je hebt minimaal 4 jaar relevante beroepservaring met betrekking tot de resultaatsgebieden. Ervaring met betrekking tot organisatieontwikkeling is een pluspunt.

Wat bieden we?

  • Je wordt bevorderd in de graad van senior adviseur A213 met de bijbehorende salarisschaal.
    • Je wordt overgeplaatst of bevorderd in de graad van senior adviseur (rang A 213) met de bijbehorende salarisschaal.
    • De functie of bevorderingsbetrekking wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
    • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
    • Je wordt pas definitief bevorderd nadat je met goed gevolg de proeftijd hebt doorlopen (VPS art. VI 36).

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Nancy Toussaint

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten