Diploma Graduaats- of bachelordiploma
Locatie SYNTRA Vlaanderen , Brussel
Contract Onbepaalde duur
Solliciteer Solliciteer tot en met 27 mei 2019

Functieomschrijving

SYNTRA Vlaanderen wil uitgroeien tot een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren
en ondernemersvorming in Vlaanderen. Om ons team Communicatie te versterken zijn we op zoek naar een Social Media en event specialist. Binnen het team Communicatie ben je een creatieve duizendpoot.

Taken event management:

 • Je bent het aanspreekpunt voor het voorbereiden, bedenken, opzetten en ontwikkelen van evenementen, studiedagen, infomomenten, persconferenties, … dit in samenspraak met de betrokken teams.
 • Je weet hoe je voor-communicatie en na-communicatietrajecten rond evenementen moet opzetten en implementeren.
 • Mbt evenementen bespreek je proactief het event met interne en externe partners via georganiseerd overleg.
 • Je verzorgt en/of coördineert de nodige diensten voor een event.
  - Je benadert gepaste sprekers, pannelleden, … en boekt die ook in (in overleg met het betrokken team).
 • Je bent vertrouwd met het opmaken van event draaiboeken.
 • Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers, genodigden, sprekers en andere betrokkenen
 • Je zorgt voor een performant registratiesysteem (deelnemersregistratie).
 • Je bent vertrouwd met het opzetten van enquêtes en bevragingen (in het kader van na-communicatie).
 • Tijdens evenementen ben jij het praktische aanspreekpunt voor o.a. fotografen, video-medewerkers, leveranciers, …
 • Je bent per project verantwoordelijk voor de offerte-opvolging en het budgetbeheer.
 • Je hebt een vlotte en creatieve pen.
 • Je werkt teamoverschrijdend, afhankelijk van het project.
 • Je bent een geboren netwerker.
 • Je hebt een sterke hands-on mentaliteit.
 • Je zorgt er voor dat je steeds op de hoogte bent van de laatste eventtre

Taken digitale communicatie:

 • Als expert sociale media versterk je het communicatieteam bij digitale communicatie in alle opdrachten en projecten.Je draagt bij aan het uittekenen, realiseren en innoveren van onze digitale communicatie en online aanwezigheid op sociale media.
 • Je hebt een grondige ervaring met sociale media: facebook, instagram, twitter, snapchat, youtube LinkedIn en weet hier creatieve contentvoorstellen voor te ontwikkelen.
 • Kennis van drupal is een plus (website en intranet).
 • Kennis van grafische programma’s zoals InDesign, Photoshop, Illustrator en Premiere Pro is een plus.
 • Je zorgt er voor dat je steeds op de hoogte bent van de laatste communicatietrends.
 • Je hebt oog voor nieuwe, innovatieve evoluties inzake communicatie en experimenteert hier ook mee.

Profiel

Je kunt deelnemen indien je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:

• Je beschikt over een graduaats- of bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor ( www.selor.be).

Kandidaten die kunnen deelnemen via interne of externe mobiliteit hoeven niet te voldoen aan deze diplomavoorwaarde.

Aanbod

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van B1 met de bijbehorende salarisschaal B111. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2372,59 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste zes maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
 • Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maanden. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.

Plaats tewerkstelling

Waar en hoe solliciteren?

Contactpersoon Elisa Vanderveken

Heb je interesse in deze functie? Verras ons en stuur ons je creatieve kandidaatstelling.

Dit doe je via mail naar public@ascento.be. Vermeld in het onderwerp de vacaturetitel en het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als je deze uiterlijk op 27 mei 2019 naar ons stuurt (datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kun je contact opnemen met:

Team Communicatie
Joni. Reygaerts@syntravlaanderen.be

Indien je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wenst, kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke:

Elisa Vanderveken
Consultant Ascento
elisa.vanderveken@ascento.be
0498 39 88 66

Indien je bijkomende uitleg wil over de organisatie waar je in terecht komt, kan je contact opnemen met:

Aaja Debrabandere
Team P&O
Aaja.debrabandere@syntravlaanderen.be

Indien je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wenst, kan je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten

Gerelateerde vacatures