Diploma Master diploma
Organisatie Departement Cultuur, Jeugd en Media
Contract Onbepaalde duur (Voltijds)
Solliciteer Solliciteer Tot en met 19 november 2019

De functie in het kort

Als stafmedewerker communicatie ben je verantwoordelijk voor de communicatie, het communicatiebeleid en de ondersteuning van de publiekswerking van het Kasteel van Gaasbeek. Je draagt bij tot de positionering en bekendmaking van het Kasteel van Gaasbeek in binnen- en buitenland. Je bespeelt daarvoor een uitgebreid netwerk aan lokale, bovenlokale en internationale media, waardoor de naambekendheid van het kasteel bij een breed publiek verspreid wordt en het bezoekcijfer jaarlijks stijgt. Ben je een goede communicator, een planner en vlotte schrijver, die nauwgezet werkt? Heb je een brede en aantoonbare kennis van kunst- en cultuurgeschiedenis en van de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van communicatie en content marketing? Raadpleeg dan zeker de functiebeschrijving en selectiereglment.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1) Je hebt een masterdiploma in de kunstwetenschappen of in de communicatiewetenschappen

 • Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau.Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/
 • Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Charlotte Vanfleteren, charlotte.vanfleteren@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)).

Wat bieden we?

- Je krijgt een contract van onbepaalde duur.

- Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

- Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar (bij een tewerkstellingspercentage aan 100%), bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

- Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.

- Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordeling tarief aansluiten.

- Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

- Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3.204,70 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index, aan een tewerkstellingspercentage van 100%), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

- Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vindt u meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor u solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo hebt u steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Mevr. Charlotte Vanfleteren

  Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

  •  je het sollicitatieformulier gebruikt
  •  je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
  •  je je kandidatuur uiterlijk op dinsdag 19 november 2019 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

  Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

  Extra documenten