De functie in het kort


Hou je van administratief werk en heb je interesse voor digitalisering en informatica? Beschik jij daarnaast over goede communicatieve vaardigheden en een gezonde dosis veerkracht? Als stafmedewerker informatiebeleid sta je de IT-manager van het departement bij in de ontwikkeling van het departementale beleid. Je staat mee in voor de afstemming van dit informatiebeleid vooral binnen het beleidsdomein maar ook binnen de Vlaamse en federale overheid. Je verzorgt het secretariaat van diverse stuurgroepen, project- en werkgroepen en van een raad van bestuur. Je beschikt ook over het oplossingsgericht vermogen om uitdagende situaties aan te gaan en hebt interesse in digitalisering. Vind je jezelf hierin terug? Lees dan zeker verder.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n):

1) Je bent contractueel tewerkgesteld in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als die van de vacante functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

2) Je beschikt over diploma masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.

3) Er is geen specifieke functierelevante ervaring vereist, maar indien je relevante ervaring met betrekking tot de brede functiecontext kan aantonen, is dat een pluspunt.

Technische competenties

Bij de start dien je te beschikken over:

• basiskennis van de organisatie van de gezondheidszorg en van de sociale zekerheid;
• goede kennis van projectmanagement;
• basis kennis van onderhandelingstechnieken.

Indien je beschikt over onderstaande vaardigheden, is dit een pluspunt.

• kennis van informatie-architectuur;
• kennis van data-modellering.

Wat bieden we?

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
  • Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van adjunct van de directeur (A111).
  • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator (opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
  • Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode.
  • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Nancy Toussaint

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten