De functie in het kort

Meer dan 5000 VDAB-collega’s. Meer dan 4 miljoen actieve burgers. Zij rekenen allemaal op jou, elke dag opnieuw. Als ervaren Communicatie- en marketingmanager bouw je de interne en externe communicatie binnen VDAB verder uit. Je geeft het strategische marketing- en communicatiebeleid vorm en stuurt teams over heel Brussel en Vlaanderen aan. Daarnaast werk je nauw samen met de woordvoerder, (provinciale) afdelingen en partners.

Uitdagingen schrikken je allesbehalve af. VDAB staat de komende vijf jaar voor enorme uitdagingen. Ook op het vlak van communicatie en marketing. Je bent bijgevolg wendbaar en weet jezelf en je communicatieplannen aan te passen binnen snel veranderende contexten.

De maatschappelijke rol en impact van VDAB valt niet te onderschatten. Je bent dan ook erg waardengedreven en verbindend. Als een inspirerende en innoverende leider ontwikkel je ook de professionaliteit van de marketing- en communicatieafdeling.


VDAB heeft een duidelijke visie op leiderschap. Iedere leider van VDAB Coacht in zijn/haar rollen als Manager, als Ondernemer en als Leider. C-mol!

Je bent een Manager
●Je waarborgt een kwalitatieve dienstverlening
●Je plant, organiseert en faciliteert, evalueert en stuurt bij waar nodig
●Je voert een efficiënt communicatiebeleid (pers, partners, …)
●Je bewaakt de beleidsdoelstellingen

Je bent een Ondernemer
●Je werkt vanuit een partnerschapsvisie en stimuleert netwerkvorming
●Je vertegenwoordigt de VDAB in diverse fora
●Je ontdekt opportuniteiten op de arbeidsmarkt en zet ze om in een toegevoegde waarde
●Je stimuleert innovatieprocessen en brengt ideeën en mensen samen

Je bent een Leider
●Je inspireert en motiveert je medewerkers
●Je gelooft in en draagt bij tot elke vorm van zelfsturing en teamwerking

Wie zoeken we?

 Op de uiterste inschrijvingsdatum dien je te beschikken over:

• een diploma dat toegang geeft tot niveau A (master of daarmee gelijkgesteld) zoals bepaald in Vlaamse overheidsdiensten met uitzondering van de interne kandidaten die reeds tot het voormelde niveau A behoren;
• Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt na een positieve EVC-beoordeling (EVC = erkennen van verworven competenties) door VDAB voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

De kandidaat die nog niet over een toegangsbewijs van VDAB  beschikt, dient een portfolio in te vullen om het toegangsbewijs te behalen.

EN je hebt op  datum van afsluiting kandidaturen minstens 6 jaar relevante en aantoonbare beroepservaring  binnen de communicatiewereld waarvan minstens 1 jaar als leidinggevende of projectleider. Met relevant bedoelen we ervaring in het uittekenen en implementeren van een intern en extern communicatiebeleid van een organisatie, operationele leidinggevende ervaring binnen de context van een communicatieafdeling of team, aantoonbare  kennis  en ervaring hebben van communicatie- en mediastrategieën alsook van communicatietools. 

Voor meer info over toegangsbewijs: bekijk het volledige selectiereglement in bijlage.

Wat bieden we?

Je wordt aangeworven in de graad van directeur (rang A2) met de bijhorende salarisschaal A211.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Iris Indesteege

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten