De functie in het kort

Je zal meewerken aan de beleidsuitvoering op het vlak van schoolbeheer :Je werkt mee aan de dienstverlening aan scholen (opvolgen van de structuur van scholen, berekenen van toelagen,...) en aan leerlingen en ouders (leerplichtcontrole, speciale onderwijsmiddelen, ....).

Je kan op termijn eventueel ingeschakeld worden in de verificatie.

Of

Je zal binnen een regionale zone de dossieropvolging verzorgen van het personeel van de onderwijsinstellingen: je staat in voor het salaris van de personeelsleden, je behandelt personeelszaken als ziekteverlof, bevallingsverlof, diverse verlofstelsels,...

Of

Je wordt ingeschakeld als deskundige op een ondersteunende afdeling:

bij de cel arbeidsongevallen voor het beheer van de arbeidsongevallendossiers

bij de dienst algemeen salarisbeheer ter ondersteuning van de personeelsafdelingen

bij de financiële dienst van het agentschap.

Voor het volledig takenpakket verwijs ik je door naar het vacaturebericht.

Wie zoeken we?

Deelnemingsvoorwaarden: Je bent in het bezit van een bachelor diploma.

Technische competenties

 • Je beschikt over een degelijke kennis of bent bereid je in te werken in de betreffende regelgeving.
 • Je hebt een degelijke kennis van MS-Office toepassingen, zo mogelijk ook Excel en Access, of bent bereid deze te verwerven.

Persoonsgebonden competenties

 • Klantgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Samenwerken
 • Analyseren
 • oordeelsvorming
 • Zorgvuldigheid

Wat bieden we?

 • Een eventuele aanwerving gebeurt op basis van onbepaalde duur.
 • Je aanvangssalaris is minimaal 2420 euro bruto per maand.
 • Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eventueel in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke aniënniteit. De beslissing over de relevante beroepservaring is een bevoegdheid van de leidend ambtenaar.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
 • Er zijn glijdende werktijden en tijdens de schoolvakanties is er professionele opvang voor kinderen van 3 tot en met 14 jaar.
 • Je hebt recht op 35 vakantiedagen op jaarbasis.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Je hebt recht op voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas.

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Contactpersoon

Mevr. Christelle Van De Vijver

 De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties.

Solliciteren kan tot en met 17 april 2020.

Om te solliciteren stuur je het standaard-cv bij voorkeur naar wervingen.agodi@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer.

 Je kunt het cv ook sturen naar:

Agentschap voor Onderwijsdiensten

T.a.v. Hilde Ballon,

Wervingen AGODI,  Koning Albert II laan 15

1210 Brussel

Voor meer informatie over de functie, de selectieprocedure en de contactgegevens, raadpleeg je de toegevoegde functiebeschrijving.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Extra documenten