Actieplan energie-efficiëntere KMO's

In het kader van de Stroomversnelling, de Vlaamse energietransitie om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen te halen, is door 3E in opdracht van het VEKA een studie uitgevoerd waarin is nagaan hoe KMO’s kunnen worden gestimuleerd tot het uitvoeren van investeringen in energie-efficiëntie. Deze studie zal als ondersteuning dienen voor de opmaak van een actieplan energie-efficiëntere KMO’s. In dit actieplan zal de concrete langetermijnstrategie geformuleerd worden voor de verbetering van de energie-efficiëntie van de KMO’s.

Om het besparingspotentieel binnen KMO’s in te schatten, is in deze studie een analyse gemaakt van de Vlaamse KMO’s (aantal bedrijven per sector, onderverdeling naar hoeveelheid werknemers ) en van hun energieverbruik. Vervolgens is er een beoordeling gemaakt van het huidige beleid en de huidige projecten rond energie-efficiëntie bij KMO’s. Ook de manier waarop in het buitenland getracht wordt KMO’s aan te zetten tot energie-efficiëntie is kort toegelicht. Uit deze analyses zijn een aantal aanbevelingen en actievoorstellen naar voorgekomen, waarvan enkele concreet zijn uitgewerkt in deze studie.

Zie ook: Studie ‘actieplan energie-efficiëntie KMO’s’ van 3E(PDF bestand opent in nieuw venster).

Energiezuinige verlichting voor KMO's

Ook bij KMO’s kan bespaard worden op de energiefactuur.

  • Bekijk de presentatie ‘Verdienen met licht’(opent in nieuw venster), die winkeliers in een paar minuten op ideeën kan brengen om geld te besparen door aandacht te schenken aan hun verlichting.
  • De brochure ‘Energiezuinig verlichten voor KMO’s’ maakt u wegwijs in de verschillende facetten van een relighting zodat u gericht vragen kunt stellen aan uw verlichtingsadviseur.